รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562
    วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นางพรรณี  ปานทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-09-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 1 / 60
 1.ประชุมมาตรการการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562[13/12/2562]
 2.ประชุมVideo Conference [13/12/2562]
 3.ผอ.สพป.ยล.1 ติดตามการรับมืออุทกภัยโรงเรียนบ้านพรุ[11/12/2562]
 4.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[11/12/2562]
 5.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2562 [11/12/2562]
 6.ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2562]
 7.วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [05/12/2562]
 8.ประเมินการปฏิบัติงาน ครู ผช.ครั้งที่ 1 [04/12/2562]
 9.ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ MOU ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ยล.1/ศึกษานิเทศก์[04/12/2562]
 10.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2562 [04/12/2562]
 11.ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[04/12/2562]
 12.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[03/12/2562]
 13.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[02/12/2562]
 14."กีฬาภายใน สานสัมพันธ์ชุมชน" แบหอเกมส์ประจำปี 2562[29/11/2562]
 15.ตัวแทน ศธ. Timor-Leste ดูงานการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านปงตา สพป.ยะลา เขต 1[27/11/2562]
 16.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2562 [27/11/2562]
 17.ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของข้าราชการในสังกัด สพป.ยล.1[26/11/2562]
 18.สพป.ยล.1 จัดพิธีวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[25/11/2562]
 19.โครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา [24/11/2562]
 20.ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ สังกัด สพป.ยล.1[21/11/2562]
 21.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ยล.1[21/11/2562]
 22.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมงานเมาลิดสานสัมพันธ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์[21/11/2562]
 23.ประชุมการเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562[21/11/2562]
 24.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562 [20/11/2562]
 25.เข้าวัด สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ[19/11/2562]
 26.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอรามัน[19/11/2562]
 27.กศน.จ.ยะลา พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ยะลา 1 ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ “เชี่ยวชาญ” [18/11/2562]
 28.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[18/11/2562]
 29.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [15/11/2562]
 30.ผอ.สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7(ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) [15/11/2562]
 31.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 [13/11/2562]
 32.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[13/11/2562]
 33.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ [12/11/2562]
 34.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 5/2562[12/11/2562]
 35.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดน[11/11/2562]
 36.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[11/11/2562]
 37.สพป.ยล.1 ดำเนินการสอบ สสวท. ประจำปี 2562[09/11/2562]
 38.ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ยล.1 [08/11/2562]
 39.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 [06/11/2562]
 40.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด[05/11/2562]
 41.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา คนใหม่[04/11/2562]
 42.ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ จ.ยะลา ประชุมคณะทำงาน 5 จชต.นัดแรก[04/11/2562]
 43.เปิดเทอมวันแรก[04/11/2562]
 44.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 [30/10/2562]
 45.กรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ฯ 7 ประชุมสัมมนากำหนดแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา[21/10/2562]
 46.สพป.ยะลา 1 จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ[21/10/2562]
 47.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [18/10/2562]
 48.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [17/10/2562]
 49.การสร้างหลักประกันสังคม[17/10/2562]
 50.ประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยล.1[16/10/2562]


หน้าแรก