รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
    วันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนอนุบาลยะลาได้ส่งรายการ/กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 70 รายการ จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขันสรุปพอสังเขปดังนี้  เหรียญทอง  จำนวน  50 รายการ  เหรียญเงิน 7 รายการ  เหรียญทองแดง 9 รายการ และเข้าร่วม 4 รายการ จากการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลาได้รางวัล ชนะเลิศ จำนวน 30 รายการ และจะได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นปี 2563 ต่อไป


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-10-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 302.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 303.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 304.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 305.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 306.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 307.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 308.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 309.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 310.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 311.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 312.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 313.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 314.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 315.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 316.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 317.มอบทุน[20/01/2562]
 318.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 319.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 320.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 321.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 322.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 323.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 324.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]
 325.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2562]
 326.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2562]
 327.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2562]
 328.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2562]
 329.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2562]
 330.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2562]
 331.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2562]
 332.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]
 333.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2562]
 334.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2562]
 335.5 ธันวามหาราช [08/12/2562]
 336.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2562]
 337.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2562]
 338.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2562]
 339.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2562]
 340.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2562]
 341.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2562]
 342.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2562]
 343.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2562]
 344.แสดงความยินดี[19/11/2562]
 345.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2562]
 346.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2562]
 347.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2562]
 348.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2562]
 349.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2562]
 350.ถวายพระพร[13/11/2562]


หน้าแรก