รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 21 / 62
 1001.พิธีถวายราชสดุดี ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560[29/11/2562]
 1002.ประชุมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 [24/11/2562]
 1003.ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [23/11/2562]
 1004.ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี [22/11/2562]
 1005.พุธเช้า ข่าวสพฐ.[22/11/2562]
 1006.ชมรมภาษาอังกฤษเข้าพบผอ.สพป.ยล.1เพื่อชี้แจงการดำเนินการของชมรม[22/11/2562]
 1007.ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 เยี่ยมกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ( O-NET) [22/11/2562]
 1008.ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [21/11/2562]
 1009.สพป.ยะลา 1 ร่วมกับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561[21/11/2562]
 1010.โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ[20/11/2562]
 1011.สพป.ยะลา 1 จัดอบรมทำคลิป VDO นำเสนอผลงานผ่าน YouTube[17/11/2562]
 1012. เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้[17/11/2562]
 1013.รองผอ.สพป.ยล.1 พร้อมคณะ ออกประเมินสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด[16/11/2562]
 1014.ผอ.สพป.ยะลา 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ชื่นชมการจัดบรรยากาศภายนอกและภายในได้ดีเยี่ยมเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน[16/11/2562]
 1015.ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ร่วมประชุมครูและผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน มอบนโยบาย ให้แนวคิดวิธีการปฏิบัติงาน ย้ำขอให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ว่า “เราเป็นใคร มีหน้าที่ทำอะไร” ก็ต้องทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด[16/11/2562]
 1016.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560 [15/11/2562]
 1017.ประชุมคณะทำงานดูแลรักษา ซ่อมบำรุง กล้องวงจรปิด CCTV[15/11/2562]
 1018.ประชุมการขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว10 และ เชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ ว 17 [15/11/2562]
 1019.ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) [15/11/2562]
 1020.ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ยล.1 [14/11/2562]
 1021.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 [14/11/2562]
 1022.ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดยะลา [13/11/2562]
 1023.สพป.ยล.1 ดำเนินการสอบ สสวท. ประจำปี 2560[11/11/2562]
 1024.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.เพิ่ม อินศรีไกร[09/11/2562]
 1025.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET ของศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ [09/11/2562]
 1026.ผอ.สพป.ยล.1 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน[09/11/2562]
 1027.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานการประชุมคัดเลือกครูต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2561 [08/11/2562]
 1028.สพป.ยล.1 รับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ[08/11/2562]
 1029.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.ยล.1[07/11/2562]
 1030.ผอ.สพป.ยล.1 รุกติดตามการสอบคุณภาพภาษาไทย[07/11/2562]
 1031.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจบุคลากรโรงเรียนบ้านกรงปินัง[07/11/2562]
 1032.เตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560[07/11/2562]
 1033.แทนคำขอบคุณ[07/11/2562]
 1034.ผอ.สพป.ยล.1 มอบนโยบายการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ[06/11/2562]
 1035.ผอ.สพป.ยล.1 มอบนโยบายออกนิเทศสถานศึกษา 100% [06/11/2562]
 1036.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาเซะ[06/11/2562]
 1037.ผอ.สพป.ยล.1 รับการรายงานตัวนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย[06/11/2562]
 1038.ประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ [03/11/2562]
 1039.ประชุม Video Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ. [01/11/2562]
 1040.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ [31/10/2562]
 1041.ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา [31/10/2562]
 1042.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐[31/10/2562]
 1043.ยะลา เขต 1 จัดประชุมขับเคลื่อนตั้งศูนย์ภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[30/10/2562]
 1044.ประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ [30/10/2562]
 1045.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ครูอิสลามศึกษา [30/10/2562]
 1046.ประชุม พนง.ราชการ ชี้แจงนโยบายและสิทธิประโยชน์การปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ[28/10/2562]
 1047.บุคลากร สพป.ยะลา 1 ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ น้อมส่งเสด็จสูู่สวรรคาลัย[27/10/2562]
 1048.ผอ.สพป.ประชุม รอง/ผอ.กลุ่ม แจ้งนโยบายเร่งด่วน วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ[25/10/2562]
 1049.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[25/10/2562]
 1050.รองผอ.สพป.ยล.๑ ออกเยี่ยมเพื่อนครู[25/10/2562]


หน้าแรก