รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 50 / 67
 2451.ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการดำเนินการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น [08/01/2562]
 2452.ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ [08/01/2562]
 2453.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘[08/01/2562]
 2454.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดและกองเชียร์การแข่งขันกีฬา "สพป.ยล ๑ เกมส์" ประจำปี ๒๕๕๘ [08/01/2562]
 2455.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘[08/01/2562]
 2456.ผอ.สพป. ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและเยี่ยมชมการติวเข้มของ นร.ป.๖ [08/01/2562]
 2457.สมาคมผู้สื่อข่าว จ.ยะลา ร่วมกับโรงเรียนออกแบบทรงผมยีโมเดิร์น จัดโครงการบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน [07/01/2562]
 2458.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[07/01/2562]
 2459.ประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.ยล.๑[07/01/2562]
 2460.ผอ.สพป.พร้อมผู้บริหารไปให้กำลังใจนักแสดงชุดเปิดสนาม งานกีฬา “สพป.ยะลา ๑ เกมส์”[06/01/2562]
 2461.การกลับไปใช้สิทธิในเลือกรับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔[06/01/2562]
 2462.ขอพรปีใหม่ ๒๕๕๘[06/01/2562]
 2463.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[06/01/2562]
 2464.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘[06/01/2562]
 2465.อวยพรปีใหม่ ปี๕๘[06/01/2562]
 2466.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘[06/01/2562]
 2467.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[05/01/2562]
 2468.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘[05/01/2562]
 2469.ผอ.สพป. ให้กำลังใจครู นักเรียน ที่เร่งทำความสะอาดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมและเยี่ยมชมการติวของ นร.ชั้น ป.๖[05/01/2562]
 2470.ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ เป็นตัวแทน บุคลากรในสังกัดเข้าอวยพรปีใหม่แด่ ผบ.ฉก.ยะลา[30/12/2562]
 2471.มอบชุดกันน้ำให้แก่โรงเรียนในสังกัด[30/12/2562]
 2472.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[30/12/2562]
 2473.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมสภาพโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย[30/12/2562]
 2474.ผอ.กลุ่มการเงิน ไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ คลังจังหวัดยะลา[29/12/2562]
 2475.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[29/12/2562]
 2476.เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ [29/12/2562]
 2477.ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘[29/12/2562]
 2478.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[26/12/2562]
 2479.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘[26/12/2562]
 2480.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[26/12/2562]
 2481.รองผอ.สพป.ยล.๑ เยี่ยมนักเรียน ร.ร.บ้านจาหนัน ที่ประสบภัยน้ำท่วม[25/12/2562]
 2482.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[25/12/2562]
 2483.ประชุมวางแผน “การนิเทศติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน”ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูและผู้เรียน[25/12/2562]
 2484.ประชุมเตรียมการแข่งขัน “กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[25/12/2562]
 2485.ประชุมพิจารณาการกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของข้าราชการครู[25/12/2562]
 2486.รองผอ.สพป.ยล.๑ เข้าร่วมอวยพร พ.อ.เพชรรงค์ สิทธิศาง[24/12/2562]
 2487.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘[24/12/2562]
 2488.ประชุม คณะกรรมการ ก.พ.ป.ยะลา ๑ [24/12/2562]
 2489.ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียน[23/12/2562]
 2490.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ [23/12/2562]
 2491.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[23/12/2562]
 2492.ผอ.สพป.ร่วมปลูกต้นอินทผลัม [22/12/2562]
 2493.ผอ.สพป. ตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัย[22/12/2562]
 2494.ผอ.สพป. พร้อม รองฯ เข้าร่วมประชุมติดตามแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา[22/12/2562]
 2495.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน เพื่อพัฒนาศักยภาพหวังยกระดับผลการสอบ O-NET ให้สูงขึ้น[21/12/2562]
 2496.ครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน”[21/12/2562]
 2497.ผอ.สพป. ร่วมจัดรายการ “ร่วมคิดร่วมแจม” คลื่น FM 92 MHz[20/12/2562]
 2498.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การยกระดับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [20/12/2562]
 2499.โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต, อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่ จชต.[19/12/2562]
 2500.ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับ O-NET [18/12/2562]


หน้าแรก