รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 52 / 67
 2551.ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการใน จ.ยะลา [12/11/2562]
 2552.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม[11/11/2562]
 2553.บุคลากร สพป.ไปร่วมงานศพสามีคุณรอยย๊ะ สะยะมิง[11/11/2562]
 2554.รองผอ.สพป.ยล.๑ เยี่ยมและให้กำลังใจ ร.ร. ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[10/11/2562]
 2555.รองผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[07/11/2562]
 2556.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[06/11/2562]
 2557.รอง ผอ.สพป.ยล.๑ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน [05/11/2562]
 2558.โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”[04/11/2562]
 2559.ประชุมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[04/11/2562]
 2560.เจ้าหน้าที่ สพป.ยะลา ๑ ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมวันแรกของการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗[03/11/2562]
 2561.ครู นร.โรงเรียนบ้านถ้ำศิลป์ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[03/11/2562]
 2562.ผู้บริหาร ครู บุคลากร ไปร่วมงานมารดานายดุสิต ณ สุวรรณ[03/11/2562]
 2563.โรงเรียนบ้านบาตัน เป็นตัวแทนในการทดสอบระบบการส่งสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม [31/10/2562]
 2564.“คาราวานอิสลามศึกษา” ไปมอบเงินพร้อมสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้[30/10/2562]
 2565.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูใน อ.เมืองยะลา เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557[29/10/2562]
 2566.ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา “เสมา ยะลา ๑ เกมส์”[29/10/2562]
 2567.ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.๑[29/10/2562]
 2568.ประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องติดตามการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[28/10/2562]
 2569.การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด[27/10/2562]
 2570.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช[23/10/2562]
 2571.ผอ.สพป.ยล.๑ เข้ารับการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของ สนง.ก.พ.[18/10/2562]
 2572.รมช.ศธ. ลงพื้นที่ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ติดตามความเสียหายจากเหตุเผาอาคารเรียน 6 แห่ง เพื่อดำเนินการวางแผนช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ[17/10/2562]
 2573.ประชุม ผอ.สพป./สพม.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557[16/10/2562]
 2574.สำนักข่าวไทยรัฐ tv ลงพื้นที่สัมภาษณ์โรงเรียนบ้านบันนังบูโย[15/10/2562]
 2575.ผอ.สพป.พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจกับ ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา [15/10/2562]
 2576.ประชุมเตรียมจัดงานกีฬาครูและงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘[15/10/2562]
 2577.พบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา [15/10/2562]
 2578.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุรวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.[14/10/2562]
 2579.โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม ภายในประเทศและต่างประเทศ[14/10/2562]
 2580.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒[10/10/2562]
 2581.ส่ง นายณรงค์ ศรีละมุล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เป็น ผอ.สพป. ปน.3 [09/10/2562]
 2582.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓[08/10/2562]
 2583.รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังข้อเสนอการพัฒนาการศึกษา ใน.จชต.[04/10/2562]
 2584.งานเพื่อนพ้องน้องพี่ สพป.ยะลา เขต ๑[01/10/2562]
 2585.ร่วมแสดงความยินดี ผวจ.ยะลา ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผวจ.สตูล[01/10/2562]
 2586.โครงการสร้างสัมพันธ์นักกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ปี ๒๕๕๗[30/09/2562]
 2587.จากใจถึงใจ ด้วยสายใย ความผูกพัน[30/09/2562]
 2588.ร่วมแสดงความยินดี[29/09/2562]
 2589.บรรยากาศวันสุดท้ายของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ยะลา มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๗[29/09/2562]
 2590.ให้กำลังใจ[28/09/2562]
 2591.ลูกศิษย์ใครบ้าง จากตัวแทนศูนย์เครือข่ายอะไร พวกเขาทำหน้าที่เต็มที่กันทุกๆ คน[28/09/2562]
 2592.บรรยากาศวันที่ ๒ ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ยะลา มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๗[28/09/2562]
 2593.บรรยากาศวันแรกของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ยะลา มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๗[27/09/2562]
 2594.รอง ผวจ.ยะลา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการครูที่ได้รับรางวัล “เพชรเสมา ยะลา เขต ๑”[27/09/2562]
 2595.เปิดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ยะลา ยาลัย มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๗[27/09/2562]
 2596.ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สพป.ยล.๑ ปี ๕๗[26/09/2562]
 2597.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร สพป.ยล.๑[25/09/2562]
 2598.“เส้นทางการศึกษา วันเวลาแห่งความภาคภูมิ”[24/09/2562]
 2599.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม"[24/09/2562]
 2600.การนำเสนอผลงานกิจกรรม “วิถีพอเพียง เรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสรรค์ในโรงเรียน”[23/09/2562]


หน้าแรก