รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562 ในเรื่อง การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 55 / 67
 2701.ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ[23/07/2562]
 2702.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนแผนการกำกับและติดตาม[22/07/2562]
 2703.ประชุมลูกจ้างฝ่ายอาคารสถานที่[22/07/2562]
 2704. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายถวิล นุ้ยจินดา [21/07/2562]
 2705.นร.โรงเรียนอนุบาลยะลา คว้าเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก[21/07/2562]
 2706.บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี (ปี ๒๕๕๗) [18/07/2562]
 2707.ประชุมเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี ๕๗[18/07/2562]
 2708.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยการบริหารจัดการแบบศูนย์เครือข่าย[18/07/2562]
 2709.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ[18/07/2562]
 2710.เยี่ยมและให้กำลังใจ นายถวิล นุ้ยจินดา[17/07/2562]
 2711.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม [17/07/2562]
 2712.ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคล [15/07/2562]
 2713.นร.โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นตัวแทน นร.ไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง[11/07/2562]
 2714.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดคูหาภิมุข(วัดหน้าถ้ำ) อ.เมือง จ.ยะลา[09/07/2562]
 2715.ผู้บริหาร ครู นร. และบุคลากร สพป.ยล. ๑ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗[08/07/2562]
 2716.จัดประชุมครูภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ [08/07/2562]
 2717.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการแข่งขันกีฬา นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ [08/07/2562]
 2718.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปี ๒๕๕๗ [08/07/2562]
 2719.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปี ๒๕๕๗ [08/07/2562]
 2720.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมฌาปนกิจศพ ผอ.อนุวัตร จันทร์กานต์[07/07/2562]
 2721.กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่”[07/07/2562]
 2722.ผอ.สพป.พร้อมบุคลากรไปร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (กิจกรรมละศีลอด) ณ โรงเรียนบ้านเบญญา[05/07/2562]
 2723.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาพความสำเร็จโรงเรียนดีประจำตำบล [04/07/2562]
 2724.ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายอนุวัตร จันทรกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ[04/07/2562]
 2725.วันธรรมสวนะ [04/07/2562]
 2726.กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ สู่ ปี ฮ.ศ.๑๔๓๕[04/07/2562]
 2727.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาพความสำเร็จโรงเรียนดีประจำตำบล [03/07/2562]
 2728.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคความสำเร็จตามนโยบายลดช่องว่างระหว่าง ร.ร.ชนบท และ ร.ร.ในเมือง[02/07/2562]
 2729.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคความสำเร็จตามนโยบายลดช่องว่างระหว่าง ร.ร.ชนบท และ ร.ร.ในเมือง[01/07/2562]
 2730.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 2731.ประชุมเตรียมการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์(กิจกรรมละศีลอด) [30/06/2562]
 2732.ผู้บริหาร ครู ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง เข้ารับการนิเทศ สร้างความตระหนักเน้นพัฒนาการคิดของ นร.[30/06/2562]
 2733.บุคลากรใน สนง.ไปเคารถศพนางเหี้ยง สุวรรณ์[29/06/2562]
 2734.ประชุมชี้แจงแบบติตดตามฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบที่ ๑[27/06/2562]
 2735.มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ที่ชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๗ [27/06/2562]
 2736.อบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[27/06/2562]
 2737.งานสืบสานอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่น รร.บ้านจือนือแร [27/06/2562]
 2738.ประชุมการบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗[27/06/2562]
 2739.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ยะลา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด[26/06/2562]
 2740.ร่วมงานศพ นายเพียร จันทรกรานต์ [26/06/2562]
 2741.อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"[26/06/2562]
 2742.กีฬาปาโจสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 2743.ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า รองเลขาธิการคุรุสภา[24/06/2562]
 2744.ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด[20/06/2562]
 2745.กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ [19/06/2562]
 2746.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานเมาลิดสัมพันธ์ ร.ร.บ้านคีรีลาดพัฒนา [19/06/2562]
 2747.สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗[19/06/2562]
 2748.เขตพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเศรษฐกิจอาเซียน[19/06/2562]
 2749.คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ศอ.บต. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการพิจารณา[18/06/2562]
 2750.โครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต ลดความเสี่ยงจากการจมน้ำ[18/06/2562]


หน้าแรก