รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นางอรเพ็ญ ทองช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.ยล.1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 56 / 62
 2751.โครงการศึกษาชายแดนใต้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน [26/11/2562]
 2752.ยะลา ๑ จัดประชุมวางแผนการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗[26/11/2562]
 2753.โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖[25/11/2562]
 2754.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖ [25/11/2562]
 2755.ให้กำลังใจ นร. ที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓[23/11/2562]
 2756.ดร.กมล รอดคล้าย เยี่ยมชมนิทรรศการ ยะลา ๑ ในงานศิลปหัตถกรรม นร.ภาคใต้้[23/11/2562]
 2757.สพป.ยะลา เขต ๑ ร่วมจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง [23/11/2562]
 2758.ตัวแทนจาก ยะลา เขต ๑ ร่วมประชุมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ[20/11/2562]
 2759.ยะลา เขต ๑ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี[19/11/2562]
 2760.บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร “๕ ธันวามหาราช”[18/11/2562]
 2761.สอบ สสวท.[18/11/2562]
 2762.ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ ๖๓[14/11/2562]
 2763.วัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” [14/11/2562]
 2764.ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ ๖๓[13/11/2562]
 2765.การแข่งขันกรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปี ๒๕๕๖[13/11/2562]
 2766.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๕๖[12/11/2562]
 2767.ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗[07/11/2562]
 2768.ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน [05/11/2562]
 2769.ประชุมคณะทำงานดำเนินงานนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปี ๕๖[01/11/2562]
 2770.สพป.ยะลา เขต 1 จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในสังกัด อ.เมือง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [31/10/2562]
 2771.พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ [31/10/2562]
 2772.สพป.ยะลา เขต 1 จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในสังกัด อ.กรงปินัง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [30/10/2562]
 2773.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในสังกัด อ.รามัน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [29/10/2562]
 2774.แสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ ของขวัญ แก่ นายวิทยาศิลป์ สะอา [25/10/2562]
 2775.สพป.ยะลา เขต 1 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช[24/10/2562]
 2776.การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น[22/10/2562]
 2777.ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [22/10/2562]
 2778.ประชุมบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ยล.๑[22/10/2562]
 2779.การแข่งขัน สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙[21/10/2562]
 2780.กิจกรรมต้อนรับฮารีรายออีดิลอัฎฮา ปี ๒๕๕๖ [17/10/2562]
 2781.ผอ.สพป.ร่วมพบปะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี[16/10/2562]
 2782.ร่วมละหมาดในวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา รายอฮัจยี[00/00/2562]
 2783.อาจารย์ ม.มหิดล ปรึกษา วางแผนการพัฒนา นักเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาไทย[14/10/2562]
 2784.รมว.ศธ.ลงพื้นที่ จ.ยะลา เปิดการประชุม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”[12/10/2562]
 2785.อบรมการบูรณาการแบบเรียนภาษาอังกฤษ[10/10/2562]
 2786.รองผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ[09/10/2562]
 2787.ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน [09/10/2562]
 2788.ประชุมครูโรงเรียนบ้านพงยือไร[09/10/2562]
 2789.ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.๑[08/10/2562]
 2790.กีฬา กรีฑา สัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านจาหนัน[07/10/2562]
 2791.ผลการประกวดการจัดนิทรรศการ “ยะลา ยาลัน "[04/10/2562]
 2792.ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ทุกๆ ฝ่าย [03/10/2562]
 2793.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖[03/10/2562]
 2794.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจคณะทำงาน “ยะลา ยาลัน"[03/10/2562]
 2795.รดน้ำศพ และวางพวงหรีดทหารชุดคุ้มครองครู[03/10/2562]
 2796.สุดยอดเด็กยะลา ปัญญาล้ำเลิศ ชูเชิดคุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน[02/10/2562]
 2797.ยะลา เขต ๑ จัดงาน “หนึ่งทศวรรษ สพฐ.กับการศึกษา จชต.เพื่อเด็กไทย” [01/10/2562]
 2798.มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๖"[01/10/2562]
 2799.ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [30/09/2562]
 2800.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖[30/09/2562]


หน้าแรก