รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นางอรเพ็ญ ทองช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.ยล.1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 61 / 62
 3001.โครงการเสวนาสันติภาพสู่ชายแดนใต้และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน[29/05/2562]
 3002.รองผอ.สพป.ยล.๑ เยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกรงปินัง[28/05/2562]
 3003.อบรมโครงการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School lunch [28/05/2562]
 3004.โครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (ดีเจน้อยนมแม่)[28/05/2562]
 3005.กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ [28/05/2562]
 3006.อบรมการพัฒนาการสร้างเวปไซต์ ด้วยโปรแกรม joomla[23/05/2562]
 3007.ผอ.สพป.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจคณะครูและติดตามการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา[22/05/2562]
 3008.ผอ.ยะลา เขต ๑ ลงพื้นที่ อ.รามัน ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖[21/05/2562]
 3009.ผอ.ยล.๑ ประชุมวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก[20/05/2562]
 3010.ผอ.ยะลา ๑ ประชุมเตรียมการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๖[20/05/2562]
 3011.ประชุมครูวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน[18/05/2562]
 3012.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกรงปินัง[17/05/2562]
 3013.ร่วมฉลองความสำเร็จการแข่งขันกีฬา จชต.[17/05/2562]
 3014.วันธรรมสวนะ[17/05/2562]
 3015.ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ [17/05/2562]
 3016.ร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนใหม่[17/05/2562]
 3017.ประชุมกรรมการบริหารโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและตาดีกา[16/05/2562]
 3018.ประชุมเตรียมรับการติดตามกลยุทธ์ สพฐ.ปี ๒๕๕๖ รอบที่ ๑[16/05/2562]
 3019.รองผอ.สพป.ยล.๑ เยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายดงตาล[16/05/2562]
 3020.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖[14/05/2562]
 3021.กีฬาบุคลากร จชต. ครั้งที่ 5[14/05/2562]
 3022.อบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย[10/05/2562]
 3023.กิจกรรม “พบปะยามเช้า” (Morning Talk) [08/05/2562]
 3024.ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เครือข่ายดงตาล[07/05/2562]
 3025.ยะลา เขต ๑ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [05/05/2562]
 3026.พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล [05/05/2562]
 3027.ประชุมสัมมนาการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ[05/05/2562]
 3028.ประชุมสัมมนาการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ[03/05/2562]
 3029.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดแดนภาคใต้[03/05/2562]
 3030.ประชุมคณะทำงานงานกิจกรรมพบปะยามเช้า [03/05/2562]
 3031.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พบปะครูในสังกัดศูนย์เครือข่ายดงตาล [01/05/2562]
 3032.ประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ(อิสลามศึกษาแบบเข้ม)[01/05/2562]
 3033.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอดินันท์ ปากบารา[01/05/2562]
 3034.ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต ๒[30/04/2562]
 3035.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย[30/04/2562]
 3036.ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสมภพ ซุ้นจ้าย [30/04/2562]
 3037.เปิดการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)[29/04/2562]
 3038.วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[25/04/2562]
 3039.ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร[24/04/2562]
 3040.ร่วมบุญวันธรรมสวนะเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา[23/04/2562]
 3041.ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพบปะยามเช้ากระทรวงศึกษาธิการ[23/04/2562]
 3042.ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน[23/04/2562]
 3043.กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ[23/04/2562]
 3044.สรุปผลการเรียนรู้สภาพจริงระยะที่ ๒ ของผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน[23/04/2562]
 3045.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา[22/04/2562]
 3046.อบรมครูในการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Teacher's Kit) [22/04/2562]
 3047.สพป.ยะลา เขต ๑ ต้อนรับผู้เข้าร่วมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สช.อำเภอและจังหวัด[18/04/2562]
 3048.ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาบุคลากร จชต.[17/04/2562]
 3049.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖[11/04/2562]
 3050.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖[10/04/2562]


หน้าแรก