รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นางอรเพ็ญ ทองช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.ยล.1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 7 / 67
 301.ประชุมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [09/01/2562]
 302.ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยล.1[09/01/2562]
 303.กิจกรรมสภากาแฟสร้างความสัมพันธ์ผู้นำ 4 เสาหลัก ประจำปีงบประมาณ 2563 [09/01/2562]
 304.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2563 [08/01/2562]
 305.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเปิด“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562”[08/01/2562]
 306.ผอ.สพป.ยล. ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 [08/01/2562]
 307.อบรมพัฒนาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [04/01/2562]
 308.ประชุมหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านคลองทราย[03/01/2562]
 309.ประชุมคณะทำงานจัดงานวันครู ประจำปี 2563 [03/01/2562]
 310.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดยะลา[03/01/2562]
 311.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[03/01/2562]
 312.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 [27/12/2562]
 313.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา [27/12/2562]
 314.อวยพรปีใหม่ 2563[25/12/2562]
 315.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1 [25/12/2562]
 316.กิจกรรมพบปะยามเช้าผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอรามัน [25/12/2562]
 317.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 [24/12/2562]
 318.ประชุมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [23/12/2562]
 319.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนใหม่ของโรงเรียนบ้านโฉลง[23/12/2562]
 320.ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.ยะลา 1[23/12/2562]
 321.ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [20/12/2562]
 322.กิจกรรมพบปะยามเช้า [20/12/2562]
 323.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา [19/12/2562]
 324.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[19/12/2562]
 325.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านสะเอะ[19/12/2562]
 326.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2562 [18/12/2562]
 327.ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [17/12/2562]
 328.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปีการศึกษา 2563 [17/12/2562]
 329.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน ศูนย์เครือข่ายดงตาล [14/12/2562]
 330.ประชุมมาตรการการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562[13/12/2562]
 331.ประชุมVideo Conference [13/12/2562]
 332.ผอ.สพป.ยล.1 ติดตามการรับมืออุทกภัยโรงเรียนบ้านพรุ[11/12/2562]
 333.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[11/12/2562]
 334.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2562 [11/12/2562]
 335.ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2562]
 336.วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [05/12/2562]
 337.ประเมินการปฏิบัติงาน ครู ผช.ครั้งที่ 1 [04/12/2562]
 338.ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ MOU ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ยล.1/ศึกษานิเทศก์[04/12/2562]
 339.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2562 [04/12/2562]
 340.ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[04/12/2562]
 341.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[03/12/2562]
 342.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[02/12/2562]
 343."กีฬาภายใน สานสัมพันธ์ชุมชน" แบหอเกมส์ประจำปี 2562[29/11/2562]
 344.ตัวแทน ศธ. Timor-Leste ดูงานการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านปงตา สพป.ยะลา เขต 1[27/11/2562]
 345.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2562 [27/11/2562]
 346.ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของข้าราชการในสังกัด สพป.ยล.1[26/11/2562]
 347.สพป.ยล.1 จัดพิธีวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[25/11/2562]
 348.โครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา [24/11/2562]
 349.ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศฯ สังกัด สพป.ยล.1[21/11/2562]
 350.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ยล.1[21/11/2562]


หน้าแรก