รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นางอรเพ็ญ ทองช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.ยล.1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 7 / 62
 301.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายหลวงรัชกาลที่ 10[12/07/2562]
 302.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงาน[11/07/2562]
 303.ผอ.สพป.ยล.1 ออกติดตามโครงการอาหารกลางวัน[11/07/2562]
 304.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[11/07/2562]
 305.ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[11/07/2562]
 306.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากร [10/07/2562]
 307.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลำใหม่[10/07/2562]
 308.บรรยากาศการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562 [10/07/2562]
 309.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2562 [10/07/2562]
 310.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2563 [09/07/2562]
 311.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[09/07/2562]
 312.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงาน Kick off meeting การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา[09/07/2562]
 313.ประชุมเตรียมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี 2562[08/07/2562]
 314.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนพาเหรด [08/07/2562]
 315.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[08/07/2562]
 316.ประชุมการน้อมนำศาสตร์ 2 พระราชา สู่การสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 [05/07/2562]
 317.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีทา "ชุมขนบัวสัมพันธ์" ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลยะลา [05/07/2562]
 318.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากร [05/07/2562]
 319.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมให้กำลังใจ นายสมบูรณ์ จันทน์ผลิน [04/07/2562]
 320.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวดนักเรียนต้นแบบ [04/07/2562]
 321.ครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [04/07/2562]
 322.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากร [03/07/2562]
 323.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่ [03/07/2562]
 324.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2562[03/07/2562]
 325.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา[03/07/2562]
 326.สพป.ยะลา ๑ เข้าร่วมโครงการ “รู้ รอด ปลอดเด็กจมน้ำ”[02/07/2562]
 327.พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2562]
 328.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติการจัดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาและชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 [29/06/2562]
 329.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[29/06/2562]
 330.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอกรงปินัง[28/06/2562]
 331.ประชุมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปี 2562[26/06/2562]
 332.ประชุมเกลี่ยครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม [26/06/2562]
 333.ประชุมชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. [26/06/2562]
 334.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562[26/06/2562]
 335.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด[25/06/2562]
 336.เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ สวดดุอาร์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ก่อนปฏิบัติงาน[24/06/2562]
 337.สพป.ยล.1 จัดสอบอัฟ พนง.ราชการ[22/06/2562]
 338.ผอ.สพป. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน[22/06/2562]
 339.ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นร.[22/06/2562]
 340.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562[19/06/2562]
 341.ประชุมทีมงานนิเทศอาสา Active learning สพป.ยล.1 [19/06/2562]
 342.ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[19/06/2562]
 343.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและทีมงานกิจกรรมทางน้ำ[17/06/2562]
 344.อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย [17/06/2562]
 345.ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 [14/06/2562]
 346.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพญางาม [14/06/2562]
 347.ประชุมเตรียมประเมินรางวัล เพชรเสมายะลา เขต 1 [13/06/2562]
 348.ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ งานชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน[11/06/2562]
 349.ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส[10/06/2562]
 350.ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562[07/06/2562]


หน้าแรก