รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 13 / 67
 601.ประชุมถอดบทเรียน เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562[14/05/2562]
 602.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[14/05/2562]
 603.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลงานทางวิชาการในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ ของ ผอ.สพป.ยล.1[13/05/2562]
 604.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[13/05/2562]
 605.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ [10/05/2562]
 606.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลงานทางวิชาการในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ ของ ผอ.สพป.ยล.1[08/05/2562]
 607.ผอ. สพป.ยะลา เขต 1 พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา รับชมรายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. [08/05/2562]
 608.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดยะลา [07/05/2562]
 609.ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร[07/05/2562]
 610.ผอ.สพป.ยะลา 1 นำบุคลากรทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [07/05/2562]
 611.บุคลากร สพป.ยล.1 พร้อมใจกัน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [05/05/2562]
 612.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ [03/05/2562]
 613.ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ [03/05/2562]
 614.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) [02/05/2562]
 615.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู [02/05/2562]
 616.ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference [02/05/2562]
 617.ประชุมสร้างการรับรู้นโยบายโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ [02/05/2562]
 618.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562[01/05/2562]
 619.ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนานักเรียนอ่านออก เขียนได้ ศูนย์เครือข่ายรามัน [01/05/2562]
 620.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดพัฒนา ผอ.ร.ร.ที่แต่งตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน[01/05/2562]
 621.พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” [01/05/2562]
 622.กิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[01/05/2562]
 623.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562 [01/05/2562]
 624.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 5 [26/04/2562]
 625.ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา[26/04/2562]
 626.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 4[25/04/2562]
 627.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 3 [24/04/2562]
 628.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประจำปี 2562 [24/04/2562]
 629.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2562 [24/04/2562]
 630.ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เพิ่มเติม [24/04/2562]
 631.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 2 [23/04/2562]
 632.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพิธีลงนามสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้[22/04/2562]
 633.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 1[22/04/2562]
 634.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา[22/04/2562]
 635.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ [19/04/2562]
 636.สพป.ยล.1 จัดอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล [19/04/2562]
 637.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) [18/04/2562]
 638.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมบ้านพักครู ที่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง[17/04/2562]
 639.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562 [17/04/2562]
 640.ครอบครัว สพป.ยะลา 1 จัดสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจาก ผอ.เขต และพี่ๆ ที่จะเกษียณอายุราชการ[11/04/2562]
 641.กิจกรรมพบปะยามเช้า[10/04/2562]
 642.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2562 [10/04/2562]
 643.ประชุมชี้แจงอัตราร้อยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2562) [09/04/2562]
 644.ประชุมพิจารณาการรับ นร.3 ปีบริบูรณ์[05/04/2562]
 645.ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการตรวจโครงงานและกิจกรรมตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[04/04/2562]
 646.สพป.ยล.1 จัดประชุมปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล [04/04/2562]
 647.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562[03/04/2562]
 648.ประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) รุ่น 2[02/04/2562]
 649.การแข่งขันกีฬาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562[02/04/2562]
 650.ประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1[02/04/2562]


หน้าแรก