รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 13 / 62
 601.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าสาป[09/11/2562]
 602.ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน[09/11/2562]
 603.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สังกัด สพป.ยล.2[09/11/2562]
 604.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ยล.2[08/11/2562]
 605.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.รร.คุรุชนพัฒนา คนใหม่[08/11/2562]
 606.ประชุมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 [08/11/2562]
 607.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาโงย[08/11/2562]
 608.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาสา [07/11/2562]
 609.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561 [07/11/2562]
 610.ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยล.1 [06/11/2562]
 611.ประชุมทำสัญญาตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ[06/11/2562]
 612.ผอ.สพป.ยะลา 1 ย้ำผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้[06/11/2562]
 613.สพป.ยล.1 ดำเนินการจัดสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สพป.ยะลา เขต 1 [04/11/2562]
 614.ประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [31/10/2562]
 615.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2561 [31/10/2562]
 616.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย [30/10/2562]
 617.ประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนรวม [26/10/2562]
 618.ประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[26/10/2562]
 619.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561 [25/10/2562]
 620.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[25/10/2562]
 621.วันปิยมหาราช[24/10/2562]
 622.พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ศปบ.จชต.[22/10/2562]
 623.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [19/10/2562]
 624.ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยล.1 [17/10/2562]
 625.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 [17/10/2562]
 626.สพป.ยะลา ๑ จัดประชุมเสริมความรู้คิดเบฃลขเร็วแบบอินเดีย[17/10/2562]
 627.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร[17/10/2562]
 628.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่39/2561 [10/10/2562]
 629.บุคลากร สพป.ยะลา 1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า[10/10/2562]
 630.ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สพป.ยล.1 คนใหม่[08/10/2562]
 631.สพป.ยล.1 มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[08/10/2562]
 632.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย สังกัด สพป.ยล.1[08/10/2562]
 633.บุคลากรในสังกัด สพป.ยะลา 1 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผอ.เขต คนใหม่[08/10/2562]
 634.สพป.ยล.1 จัดงาน Symposium สื่อสองภาษาบูรณาการทักษะ EF (Executive Functions) และนิทรรศการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา(ไทย-มลายู) แบบประยุกต์จังหวัดชายแดนภาคใต้[03/10/2562]
 635.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่38/2561[03/10/2562]
 636.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)[02/10/2562]
 637.สพป.ยะลา 1 จัดแสดงผลงานโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอย่างยิ่งใหญ่ [01/10/2562]
 638.ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [29/09/2562]
 639.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดงานยะลา ยาลัน ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[29/09/2562]
 640.ยะลา เขต 1 จัดงาน “เกษียณรำลึก 2561” ให้บุคลากรใน สนง.[28/09/2562]
 641.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งที่ 3/2561 [28/09/2562]
 642.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)[28/09/2562]
 643.ประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ครั้งที่ 2 /2561 [27/09/2562]
 644.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา เรื่อง การสร้างข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน [27/09/2562]
 645.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[27/09/2562]
 646.โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ยล.1 ประจำปี 2561 [27/09/2562]
 647.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2561 [26/09/2562]
 648.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [25/09/2562]
 649.พิธีปิดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [24/09/2562]
 650.ภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับสถานศึกษา ใน จชต.[24/09/2562]


หน้าแรก