รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 33 / 62
 1601.กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านเกะรอ[29/03/2562]
 1602.รองผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจนักกีฬา ระดับอำเภอเมือง[28/03/2562]
 1603.เด็กยะลา เขต 1 สุดเจ๋ง คว้าคะแนนเต็ม O-NET ปี 58 จำนวน 35 คน[28/03/2562]
 1604.รองผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจนักกีฬากรีฑา ระดับอำเภอรามัน[28/03/2562]
 1605.ลานกีฬา สานสัมพันธ์ชุมชนปาแต [28/03/2562]
 1606.กีฬา นร.ภาคฤดูร้อน ระดับอำเภอ ของอำเภอเมืองยะลา[26/03/2562]
 1607.กีฬาวันข้าราชการพลเรือน[25/03/2562]
 1608.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาแสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สพป.ยล.๑[25/03/2562]
 1609.พิธีปิดการแข่งขันกีฬา โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ของอำเภอรามัน[25/03/2562]
 1610.ผอ.สพป.ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ , คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙ [24/03/2562]
 1611.คณะเทคโนโลยีฯ มรย. มอบหนังสือคู่มือคอร์สแวร์การศึกษา และแผ่นซีดี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน[24/03/2562]
 1612.ให้กำลังใจนักกีฬาตะกร้อเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙[24/03/2562]
 1613.ประชุมการขับเคลื่อนโครงการ To be number one ในสถานศึกษา [22/03/2562]
 1614.รอง ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ The 5 Open House[22/03/2562]
 1615.ผอ.สพป.ยล.๑เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ[21/03/2562]
 1616.ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด[18/03/2562]
 1617.การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อนของอำเภอรามัน[18/03/2562]
 1618.ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ยล.๑ ประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัด(KRS)(ARS)[18/03/2562]
 1619.ผอ.สพป.ยล.๑ เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บ้านปาดาฮัน[18/03/2562]
 1620.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ของโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ ประจำปี ๒๕๕๘ [17/03/2562]
 1621.รอง ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน[17/03/2562]
 1622.ประชุม (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ [17/03/2562]
 1623.ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา[16/03/2562]
 1624.ผู้ว่าราชการจังหวดยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดยะลา[14/03/2562]
 1625.รอง ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานประชุมโครงการ Safe Zone School[15/03/2562]
 1626.กิจกรรมเดินทางไกล[14/03/2562]
 1627.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง[14/03/2562]
 1628.กิจกรรมทางน้ำ[14/03/2562]
 1629.กิจกรรมผจญภัย[14/03/2562]
 1630.กิจกรรมบุกเบิก[14/03/2562]
 1631.พิธีรอบกองไฟ และพิธีปิดงานงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๓[13/03/2562]
 1632.รอง ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๐๕ ปี ลูกเสือไทย[12/03/2562]
 1633.ผอ.สพป.ยล.๑เยี่ยมให้กำลังใจผู้บังคับการค่ายย่อย งานลูกเสือเนตรนารี[11/03/2562]
 1634.พิธีเปิดงานชุมนุมลูเสือ-เนตรนารี สพป.ยล.๑ ครั้งที่ ๓ "ประชารัฐสดุดี ๑๐๕ ปี ลูกเสือไทย"[11/03/2562]
 1635.คุณครูใน อ.เมืองและกรงปินัง ร่วมตรวจข้อสอบ NT ด้านภาษา เหตุผลและการคิดคำนวณ[10/03/2562]
 1636.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT ประจำปี ๒๕๕๘[09/03/2562]
 1637.รองผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ที่ร่วมสร้างค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลูกเสือ เนตรนารี[09/03/2562]
 1638.ผอ.สพป.เยี่ยมการจัดสอบ NT[09/03/2562]
 1639.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมสร้างฐาน/ค่ายย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมชนลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๙[08/03/2562]
 1640.อ.เมืองยะลา/อ.กรงปินัง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ[08/03/2562]
 1641.ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมงานลูกเสือเนตรนารี ครั้งที่ ๓ และเป็นกำลังใจให้คนสร้างค่าย [08/03/2562]
 1642.ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [04/03/2562]
 1643.ประชุมครูวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน[04/03/2562]
 1644.รองฯ จีรยุทธ วิชญรักษ์ เป็นประธานประชุมจัดการแข่งขันกีฬา นร.ฯ ระดับอำเภอ[04/03/2562]
 1645.ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [04/03/2562]
 1646.ประชุมพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือประเมินครูและบุคลากร รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต ๑”[02/03/2562]
 1647.ผอ.สพป.ยล.๑ ประชุมลูกเสือเนตรนารี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙[02/03/2562]
 1648.ประชุมสัญจร องค์คณะบุคคล ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ [02/03/2562]
 1649.เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล [28/02/2562]
 1650.ผอ.สพป.เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.๓[28/02/2562]


หน้าแรก