รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 33 / 67
 1601.บุคลากร สพป.ยล.๑ พร้อมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[24/10/2562]
 1602.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช [23/10/2562]
 1603.ประชุม กศจ.ยะลา[23/10/2562]
 1604.ประชุมปฏิบัติการ การปฏิบัติงานออนไลน์ด้วย Google Apps For Education รุ่นที่ ๒[23/10/2562]
 1605.ยะลาสานฝันปันรักให้น้อง[19/10/2562]
 1606.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐเพื่อให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนฯ[11/10/2562]
 1607.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา[11/10/2562]
 1608.ประชุมปฏิบัติการ การปฏิบัติงานออนไลน์ด้วย Google Apps For Education รุ่นที่ ๑[11/10/2562]
 1609.บรรยากาศวันที่สามของการแข่งขันงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[10/10/2562]
 1610.บรรยากาศวันที่สองของการแข่งขันงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[09/10/2562]
 1611.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน“ยะลา มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[09/10/2562]
 1612.บรรยากาศวันแรกของการแข่งขัน"งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[08/10/2562]
 1613.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน“ยะลา มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[08/10/2562]
 1614.ผอ.สพป.ยล.๑ พร้อมคณะเยี่ยมชมผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙[08/10/2562]
 1615.พิธีเปิดงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[08/10/2562]
 1616.ประชุมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [07/10/2562]
 1617.ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [07/10/2562]
 1618.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันศิลปะดนตรี งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ " ครั้งที่ ๙[06/10/2562]
 1619.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ " ครั้งที่ ๙[06/10/2562]
 1620.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการครู[06/10/2562]
 1621.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ " ครั้งที่ ๙ [05/10/2562]
 1622.ประชุม(อกศจ.ยะลา) เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙[05/10/2562]
 1623.กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านเบญญา[05/10/2562]
 1624.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ [05/10/2562]
 1625.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ [05/10/2562]
 1626.สพป.ยะลา ๑ ร่วมเสนอเรื่องความโปร่งใสฯ การสอบบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ที่ประชุมกรมการจังหวัด[30/09/2562]
 1627.โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ โครงงานอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สังกัด สพป.ยล.๑[30/09/2562]
 1628.ประชุมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริต[29/09/2562]
 1629.งานเพื่อนพ้องน้องพี่[29/09/2562]
 1630.ประชุมสัมมนาและยกย่องเชิดชูเกียรติมุทิตาจิตผู้บริหาร สังกัด สพป.ยล.๑ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ [29/09/2562]
 1631.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ [29/09/2562]
 1632.โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำ [29/09/2562]
 1633.สพป.จัดงานสัมมนาเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙[29/09/2562]
 1634.ผบ.ฉก.ยะลา เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ Symposium นิทรรศการสื่อสองภาษาฯ สร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้ภาษาไทยให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่[29/09/2562]
 1635.๖๐ ปี แห่งเกียรติยศที่ภาคภูมิ[28/09/2562]
 1636.ประชุมจัดทำเครื่องมือพัฒนาความสามารถด้านภาษา คำนวณ และเหตุผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา[27/09/2562]
 1637.ชุมชนบ้านกาลอ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้ผู้บริหาร ครูที่จะเกษียณอายุราชการ[27/09/2562]
 1638.ประเมินครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR[27/09/2562]
 1639.โครงการอบรมการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School Lunch[24/09/2562]
 1640.กิจกรรมพบปะกลุ่มครูครั้งที่ ๑ การเสนอผลงานทางวิชาการ ว.10 กลุ่มสาระภาษาไทย[24/09/2562]
 1641.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลและรายงานผล งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ " ครั้งที่ ๙ [23/09/2562]
 1642.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ๑ โรงเรียน ๑ โครงงานอาชีพ [23/09/2562]
 1643.ยะลา ๑ นำ APP Zello ใช้แทนวิทยุสื่อสาร[23/09/2562]
 1644.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน งาน ยะลา ยาลันมหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ [22/09/2562]
 1645.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน สืบสานวัฒนธรรมยาลอ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยะลา[22/09/2562]
 1646.ประชุมเตรียมการจัดงาน Symposium สื่อสองภาษา(ไทย-มลายู)[21/09/2562]
 1647.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา [21/09/2562]
 1648.คนดีศรียะลา[20/09/2562]
 1649.รองผอ.สพป.ยล.๑ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา[20/09/2562]
 1650.“พัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร”[20/09/2562]


หน้าแรก