รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 39 / 67
 1901.ประชุมเตรียมจัดสอบ I-NET [10/02/2562]
 1902.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เขต จชต.[10/02/2562]
 1903.โครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ [10/02/2562]
 1904.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรหลักในพื้นที่ จชต.[09/02/2562]
 1905.ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ[06/02/2562]
 1906.สพป.ยะลา ๑ จัดสัมมนาองค์คณะบุคคลและศึกษาดูงาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑[08/02/2562]
 1907.การอบรมขยายผลการใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Area[05/02/2562]
 1908.รอง.ผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมการใช้ระบบ Smart OBEC และ Smart Area[05/02/2562]
 1909.รอง.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมเป็นเกียรติงานตรุษจีน ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา[04/02/2562]
 1910.ขอเชิญรับชมการเสวนา "ครูดีขับเคลื่อนพื้นที่" ทางช่อง NBT (ช่อง 11) [02/02/2562]
 1911.สพป.จัดสัมมนา ๓ องค์คณะ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของยะลา เขต ๑[02/02/2562]
 1912.ผอ.สพป.ยล. ๑ ประชุมคณะกรรมการนิเทศและติดตามภายใน [01/02/2562]
 1913.รองหัวหน้าส่วนติดตามและประเมิน กอ.รมน. ภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด [00/00/2562]
 1914.การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [31/01/2562]
 1915.กิจกรรมยามค่ำคืนโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [31/01/2562]
 1916.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙[28/01/2562]
 1917.มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด [28/01/2562]
 1918.ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา มิติด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [27/01/2562]
 1919.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙[27/01/2562]
 1920.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลิมุด [26/01/2562]
 1921.คณะกรรมการมูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานสู่ต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโกตาบารู[25/01/2562]
 1922.ผอ.สพป.ร่วมประชุมเตรียมจัด “การแข่งขันกีฬา นร. นศ.ภาคฤดูร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙”[23/01/2562]
 1923.ผอ.สพป.เป็นประธานเปิด-ปิด กิจกรรมยามค่ำคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี และโรงเรียนบ้านดอนรัก[23/01/2562]
 1924.ประชุมเตรียมจัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ[22/01/2562]
 1925.ประชุมครูวิชาการชี้แจงประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖[22/01/2562]
 1926.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙[22/01/2562]
 1927.ยะลา เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment :ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[21/01/2562]
 1928.ผอ.สพป.ยล.๑ เปิดกิจกรรมทบทวนวิชาชาวค่าย ศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า[20/01/2562]
 1929.การประชุมเตรียมรับการประเมิน สพฐ.ใสสะอาด[19/01/2562]
 1930.การประชุมคณะทำงานประสานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด[19/01/2562]
 1931.ผอ.สพป.ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต. [19/01/2562]
 1932.ผอ.สพป.ไปให้กำลัง ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกูวา[19/01/2562]
 1933.สพป.ยะลา ๑ จัดกิจกรรม "ชอค์ลสี...ที่รัก" เนื่องในวันครู ภายใต้ธีมงาน ชุดประจำชาติสมาชิกอาเซียน[19/01/2562]
 1934.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูประจำปี 2559[19/01/2562]
 1935.ครู จ.ยะลา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2559[19/01/2562]
 1936.พิธีละหมาดฮายัต งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙[19/01/2562]
 1937.สรุปผลการแข่งขันกีฬา “สพป.ยล.๑” เกมส์ ครั้งที่ ๒ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน [19/01/2562]
 1938.ผลการแข่งขันกีฬา “สพป.ยล.๑” เกมส์ ครั้งที่ ๒ (เปตอง)[18/01/2562]
 1939.ผลการแข่งขันกีฬา “สพป.ยล.๑” เกมส์ ครั้งที่ ๒ (เซปักตะกร้อ)[18/01/2562]
 1940.ผลการแข่งขันกีฬา “สพป.ยล.๑” เกมส์ ครั้งที่ ๒ (วอลเลย์บอล)[18/01/2562]
 1941.ผลการแข่งขันกีฬา “สพป.ยล.๑” เกมส์ ครั้งที่ ๒ (ฟุตบอล)[18/01/2562]
 1942.พิธีเปิด การแข่งขันกีฬา “สพป.ยล.๑ เกมส์ ” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[18/01/2562]
 1943.ผอ.สพป.ขอให้นักเรียน เด็กดี ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ[14/01/2562]
 1944.รอง สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติ โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา[14/01/2562]
 1945.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพป.ยล.๑ เกมส์[14/01/2562]
 1946.ประชุมการเตรียมความพร้อมและนิเทศติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย( รุ่นที่ ๑ ) [14/01/2562]
 1947.ตรวจติดตามการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านบาตัน[13/01/2562]
 1948.ผอ.สพป.พร้อม รองฯ เยี่ยม ครู นร.ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เนื่องใน “สัปดาห์วันครู” [13/01/2562]
 1949.ร.ร.บ้านนิบงพัฒนา รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประเภทก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก[13/01/2562]
 1950.กิจกรรม พบปะยามเช้า [13/01/2562]


หน้าแรก