รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 48 / 67
 2351.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ “การประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๗”[17/03/2562]
 2352.นร.ยะลา เขต ๑ จำนวน ๑๗ คน สามารถทำข้อสอบ o-net ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็มใน ๒ วิชา คือ คณิต และอังกฤษ[17/03/2562]
 2353.ประชุมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [16/03/2562]
 2354.ทอล์คโชว์การกุศล[16/03/2562]
 2355.ประชุมให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน[16/03/2562]
 2356.ผอ.สพป. เข้าร่วมประชุม “ผอ.สพป./สพม.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”[15/03/2562]
 2357.งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 6[14/03/2562]
 2358.ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำข้อมูลรายตำแหน่ง[13/03/2562]
 2359.อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนโดยโครงงาน ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่บุคลากร [13/03/2562]
 2360.ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่[12/03/2562]
 2361.ประชุมสัญจรคณะกรรมการ กพท.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี [12/03/2562]
 2362.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ[12/03/2562]
 2363.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [12/03/2562]
 2364.ประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [11/03/2562]
 2365.กิจกรรม“The 4 open house 2015” โรงเรียนบ้านสะเอะใน [11/03/2562]
 2366.ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑[11/03/2562]
 2367.กิจกรรม “บัณฑิตน้อย” โรงเรียนบ้านจาหนันและโรงเรียนบ้านตาสา[11/03/2562]
 2368.มอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย[10/03/2562]
 2369.โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคู่ขนาน [09/03/2562]
 2370.ผอ.สพป.ยล.๑ เปิดงาน“เปิดรั้วโรงเรียน (open house) ๒๕๕๘”โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา[06/03/2562]
 2371.ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ [06/03/2562]
 2372.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล [05/03/2562]
 2373.ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ[05/03/2562]
 2374.ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [03/03/2562]
 2375.ผอ.สพป.ร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู[02/03/2562]
 2376.บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ[02/03/2562]
 2377.ผอ.สพป.ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย[28/02/2562]
 2378.ประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและประเมินโรงเรียนนำร่องการสอนอาชีพ[27/02/2562]
 2379.ประชุมคณะกรรมการกลางและกรรมการกำกับห้องสอบ[27/02/2562]
 2380.ผอ.สพป.ออกตรวจเยี่ยมการจัดสอบ NT [26/02/2562]
 2381.ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงาน(ภาค ค) ผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย[26/02/2562]
 2382.รองผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ nt ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[26/02/2562]
 2383.เลขามูลนิธิพลังน้ำใจไทย ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม[26/02/2562]
 2384.บุคลากรใน สนง.ไปร่วมพิธีศพ นายภาพ หงส์เทพ[26/02/2562]
 2385.รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด[25/02/2562]
 2386.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผอ.สพป.ยล.๑ และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๘ [25/02/2562]
 2387.แถลงข่าว โครงการ “สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”[23/02/2562]
 2388.กิจกรรมมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ จชต.[23/02/2562]
 2389.ผอ.สพป.ยะลา เขต๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ[22/02/2562]
 2390.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”[22/02/2562]
 2391.นร.สังกัด ยะลา เขต ๑ คว้า ๗ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ [21/02/2562]
 2392.รอง ผอ.สพป.ให้กำลังใจ ครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔[21/02/2562]
 2393.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ [21/02/2562]
 2394.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๘[20/02/2562]
 2395.การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [18/02/2562]
 2396.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16/02/2562]
 2397.การจัดสอบ ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.และ รอง ผอ.ร.ร.[15/02/2562]
 2398.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอ I-NET[14/02/2562]
 2399.สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ ภาค ก.[14/02/2562]
 2400.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดประชุมให้ความรู้แก่ จนท.พัสดุโรงเรียน เรื่องการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ[12/02/2562]


หน้าแรก