รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 5 / 67
 201.อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอาชีพ การติดตั้งระบบจานดาวเทียม DLTV R Service โรงเรียนสังกัด สพป.ยล.1[05/03/2562]
 202.เยี่ยมสนามสอบ NT[04/03/2562]
 203.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2562[04/03/2562]
 204.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563[04/03/2562]
 205.ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ [03/03/2562]
 206.แสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1[03/03/2562]
 207.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ระดับสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562[03/03/2562]
 208.อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563[02/03/2562]
 209.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ระดับสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2562[02/03/2562]
 210.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) หลักสูตร การสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21(ระดับประถมศึกษา)[02/03/2562]
 211.งานเลี้ยงสังสรรค์ นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผอ.สพป.ปน 1 คนใหม่[02/03/2562]
 212.ผอ.สพป.ยะลา1 ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี[02/03/2562]
 213.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ [28/02/2562]
 214.ร่วมต้อนรับ นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คนใหม่[28/02/2562]
 215.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ระดับสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562 [27/02/2562]
 216.ผอ.สพป.ยล.1 แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา คนใหม่[27/02/2562]
 217.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562[27/02/2562]
 218.กิจกรรมยามค่ำคืน โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ คุรุมิตร กรงปินัง สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562[27/02/2562]
 219.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะโละหะลอเกมส์ 2019” [26/02/2562]
 220.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2563[26/02/2562]
 221.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ คุรุมิตร กรงปินัง สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 [25/02/2562]
 222.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดบ้านวิชาการ “เบิกฟ้าปุโรง ปีที่ 1” ประจำปี 2563 [25/02/2562]
 223.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 1/2563[24/02/2562]
 224.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรม(Big Cleaning day)[24/02/2562]
 225.ประชุมเตรียมความการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9[20/02/2562]
 226.โครงการวางแผนเพื่อเพิ่มการศึกษาต่อสายอาชีพ [20/02/2562]
 227.กิจกรรมยามค่ำคืน (รอบกองไฟ) ของการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา 2562 [20/02/2562]
 228.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2563 [19/02/2562]
 229.ประเมินเชี่ยวชาญ นางเบญจณี โลหะปณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)[18/02/2562]
 230.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา 2562[17/02/2562]
 231.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) [17/02/2562]
 232.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสังสันทร์ ชมพูเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20[15/02/2562]
 233.การอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ[15/02/2562]
 234.โครงการค่ายกลางวัน “บัวสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลยะลา [15/02/2562]
 235.ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT[14/02/2562]
 236.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT[14/02/2562]
 237.พิธีเปิดงาน” วันราชภัฏ 63 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” [14/02/2562]
 238.ประชุมวางแผนเพื่อเพิ่มการศึกษาต่อสายอาชีพ [14/02/2562]
 239.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง[13/02/2562]
 240.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อูเป๊าะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [13/02/2562]
 241.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563 [13/02/2562]
 242.ประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ [12/02/2562]
 243.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 [12/02/2562]
 244.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[12/02/2562]
 245.พิธีเปิดกิจกรรรมยามค่ำคืน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพร่อน [12/02/2562]
 246.ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[11/02/2562]
 247.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูวอ[07/02/2562]
 248.อบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[07/02/2562]
 249.ผอ.สพป.ยล.1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อจวน ทองอุ่น[06/02/2562]
 250.ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/02/2562]


หน้าแรก