รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 61 / 67
 3001.ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [22/10/2562]
 3002.ประชุมบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ยล.๑[22/10/2562]
 3003.การแข่งขัน สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙[21/10/2562]
 3004.กิจกรรมต้อนรับฮารีรายออีดิลอัฎฮา ปี ๒๕๕๖ [17/10/2562]
 3005.ผอ.สพป.ร่วมพบปะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี[16/10/2562]
 3006.ร่วมละหมาดในวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา รายอฮัจยี[00/00/2562]
 3007.อาจารย์ ม.มหิดล ปรึกษา วางแผนการพัฒนา นักเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาไทย[14/10/2562]
 3008.รมว.ศธ.ลงพื้นที่ จ.ยะลา เปิดการประชุม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”[12/10/2562]
 3009.อบรมการบูรณาการแบบเรียนภาษาอังกฤษ[10/10/2562]
 3010.รองผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ[09/10/2562]
 3011.ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน [09/10/2562]
 3012.ประชุมครูโรงเรียนบ้านพงยือไร[09/10/2562]
 3013.ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.๑[08/10/2562]
 3014.กีฬา กรีฑา สัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านจาหนัน[07/10/2562]
 3015.ผลการประกวดการจัดนิทรรศการ “ยะลา ยาลัน "[04/10/2562]
 3016.ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ทุกๆ ฝ่าย [03/10/2562]
 3017.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖[03/10/2562]
 3018.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจคณะทำงาน “ยะลา ยาลัน"[03/10/2562]
 3019.รดน้ำศพ และวางพวงหรีดทหารชุดคุ้มครองครู[03/10/2562]
 3020.สุดยอดเด็กยะลา ปัญญาล้ำเลิศ ชูเชิดคุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน[02/10/2562]
 3021.ยะลา เขต ๑ จัดงาน “หนึ่งทศวรรษ สพฐ.กับการศึกษา จชต.เพื่อเด็กไทย” [01/10/2562]
 3022.มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๖"[01/10/2562]
 3023.ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [30/09/2562]
 3024.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖[30/09/2562]
 3025.คณะครูโครงการ ๒ ภาษา ไปศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน[30/09/2562]
 3026.ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ครั้งที่ 2[30/09/2562]
 3027.ผอ.สพป.ยล 1 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สพฐ. ในการแก้ปัญหา นร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[27/09/2562]
 3028.โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี[27/09/2562]
 3029.ยะลา เขต 1 จัดงาน “เส้นทางการศึกษา วันเวลาแห่งความทรงจำ” [26/09/2562]
 3030.ยะลา เขต 1 จัดงาน “เกษียณรำลึก 2556” ให้บุคลากรใน สนง.[26/09/2562]
 3031.ยะลา 1 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ “อนุรักษ์ภาษาไทย Symposium และประกวดการจัดนิทรรศการสื่อสารสองภาษา”[26/09/2562]
 3032.ยะลา ๑ นำองค์คณะบุคคลไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับองค์คณะบุคคล เชียงใหม่ ๓ [24/09/2562]
 3033.พิธีเปิดงาน“มหกรรมชาวยะลาร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน”[24/09/2562]
 3034.กิจกรรมจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖[23/09/2562]
 3035.ประเมิน“สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556” ครั้งที่ 2[23/09/2562]
 3036.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE)[20/09/2562]
 3037.ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมข้าราชการของจังหวัดยะลา[20/09/2562]
 3038.ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียน บันทึกผลการแข่งขัน รายงานผลและราวัล[19/09/2562]
 3039.พญางามเกมส์[19/09/2562]
 3040.กีฬานักเรียนชายแดนใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ [19/09/2562]
 3041.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖[18/09/2562]
 3042.เยี่ยมและให้กำลังใจคุณครูวีรยุทธ ทองนพรัตน์[18/09/2562]
 3043.สพป.ยะลา เขต ๑ เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพนางมณีรัตนา ดุลยรัตน์ [18/09/2562]
 3044.รอง.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดงตาล[17/09/2562]
 3045.ประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)[17/09/2562]
 3046.การแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ [17/09/2562]
 3047.การแข่งขันกีฬา กรีฑา สีประจำปีของโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ [12/09/2562]
 3048.รองผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาสีภายใน ร.ร.บ้านสะเอะใน[11/09/2562]
 3049.รองผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีวางพวงหรีดเคารพศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้[11/09/2562]
 3050.ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [11/09/2562]


หน้าแรก