รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 8 / 62
 351.ประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เทิดไท้องค์ราชัน[07/06/2562]
 352.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรียะลา [07/06/2562]
 353.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ [04/06/2562]
 354.ประชุมคณะทำงานเตรียมดำเนินการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1” ประจำปี พ.ศ.2562 [31/05/2562]
 355.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [31/05/2562]
 356.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่(เพิ่มเติม) [31/05/2562]
 357.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2562[29/05/2562]
 358.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[28/05/2562]
 359.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และโครงการอาหารกลางวัน[27/05/2562]
 360.เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว[27/05/2562]
 361.ประชุมชี้แจงแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [24/05/2562]
 362.อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education [24/05/2562]
 363.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านปาโจ[24/05/2562]
 364.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านยะลา[24/05/2562]
 365.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ[23/05/2562]
 366.ผอ.สพป.ยล.1 รับการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.12/2561[22/05/2562]
 367.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 [22/05/2562]
 368.สพป.ยล.1 จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1440 (กิจกรรมละศีลอด)[21/05/2562]
 369.ประชุมการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรการความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา[17/05/2562]
 370.ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด[16/05/2562]
 371.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพูดคุยรายการวิทยุคนเสมา[15/05/2562]
 372.ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 และเร่งรัดติดตามงาน[15/05/2562]
 373.ประชุมเตรียมงานจัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1440 (กิจกรรมละศีลอด) ครั้งที่ 1/2562 [14/05/2562]
 374.ประชุมถอดบทเรียน เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562[14/05/2562]
 375.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[14/05/2562]
 376.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลงานทางวิชาการในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ ของ ผอ.สพป.ยล.1[13/05/2562]
 377.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[13/05/2562]
 378.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ [10/05/2562]
 379.ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลงานทางวิชาการในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ ของ ผอ.สพป.ยล.1[08/05/2562]
 380.ผอ. สพป.ยะลา เขต 1 พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา รับชมรายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. [08/05/2562]
 381.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดยะลา [07/05/2562]
 382.ผอ.สพป.ยะลา 1 พร้อมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร[07/05/2562]
 383.ผอ.สพป.ยะลา 1 นำบุคลากรทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [07/05/2562]
 384.บุคลากร สพป.ยล.1 พร้อมใจกัน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [05/05/2562]
 385.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ [03/05/2562]
 386.ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ [03/05/2562]
 387.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) [02/05/2562]
 388.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู [02/05/2562]
 389.ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference [02/05/2562]
 390.ประชุมสร้างการรับรู้นโยบายโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ [02/05/2562]
 391.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562[01/05/2562]
 392.ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนานักเรียนอ่านออก เขียนได้ ศูนย์เครือข่ายรามัน [01/05/2562]
 393.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดพัฒนา ผอ.ร.ร.ที่แต่งตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน[01/05/2562]
 394.พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” [01/05/2562]
 395.กิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[01/05/2562]
 396.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562 [01/05/2562]
 397.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 5 [26/04/2562]
 398.ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา[26/04/2562]
 399.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 4[25/04/2562]
 400.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 3 [24/04/2562]


หน้าแรก