รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 8 / 67
 351.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมงานเมาลิดสานสัมพันธ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์[21/11/2562]
 352.ประชุมการเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562[21/11/2562]
 353.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562 [20/11/2562]
 354.เข้าวัด สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ[19/11/2562]
 355.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอรามัน[19/11/2562]
 356.กศน.จ.ยะลา พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ยะลา 1 ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ “เชี่ยวชาญ” [18/11/2562]
 357.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[18/11/2562]
 358.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [15/11/2562]
 359.ผอ.สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7(ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) [15/11/2562]
 360.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 [13/11/2562]
 361.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[13/11/2562]
 362.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ [12/11/2562]
 363.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 5/2562[12/11/2562]
 364.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดน[11/11/2562]
 365.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[11/11/2562]
 366.สพป.ยล.1 ดำเนินการสอบ สสวท. ประจำปี 2562[09/11/2562]
 367.ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ยล.1 [08/11/2562]
 368.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 [06/11/2562]
 369.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด[05/11/2562]
 370.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา คนใหม่[04/11/2562]
 371.ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ จ.ยะลา ประชุมคณะทำงาน 5 จชต.นัดแรก[04/11/2562]
 372.เปิดเทอมวันแรก[04/11/2562]
 373.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 [30/10/2562]
 374.กรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ฯ 7 ประชุมสัมมนากำหนดแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา[21/10/2562]
 375.สพป.ยะลา 1 จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ[21/10/2562]
 376.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [18/10/2562]
 377.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [17/10/2562]
 378.การสร้างหลักประกันสังคม[17/10/2562]
 379.ประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยล.1[16/10/2562]
 380.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) [16/10/2562]
 381.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562 [16/10/2562]
 382.อบรมครูบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0 [15/10/2562]
 383.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[15/10/2562]
 384.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0 [12/10/2562]
 385.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์การความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ [11/10/2562]
 386.ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0[10/10/2562]
 387.ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพิ่มเติม [10/10/2562]
 388.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบการณ์การความไม่สงบ[10/10/2562]
 389.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมระดมทุนซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบือมัง[10/10/2562]
 390.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมแรกดำนา “โครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ[10/10/2562]
 391.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดโครงการย้อนวันวาน 56 ปี โรงเรียนบ้านโฉลง [10/10/2562]
 392.ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยล.1 [09/10/2562]
 393.ประชุมเตรียมข้อมูลรายงานตัวชี้วัดไตรมาสที่ 4 [09/10/2562]
 394.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2562 [09/10/2562]
 395.สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[09/10/2562]
 396.ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[08/10/2562]
 397.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) [08/10/2562]
 398.สพป.ยะลา เขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ “ยะลา ยาลัน” มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่[05/10/2562]
 399.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน“ยะลา ยาลัน” มหัศจรรย์ เด็กใต้ ครั้งที่ 12 [03/10/2562]
 400.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการจัดนิทรรศการการแข่งขันทักษะของนักเรียน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562[02/10/2562]


หน้าแรก