รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วย นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร และ นางวิลาวัลย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) ด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 หน้า 1 / 61
 1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ปีการศึกษา 2562 [17/01/2562]
 2.ประชุมชี้แจงการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) พ.ศ.2563 [17/01/2562]
 3.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกวันครู ครั้งที่ 2[17/01/2562]
 4.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติการจัดงานวันครูชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา[17/01/2562]
 5.วันครูประจำปี 2563[17/01/2562]
 6.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย [15/01/2562]
 7.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านกาลูปัง [15/01/2562]
 8.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านตะโละ [15/01/2562]
 9.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2563 [15/01/2562]
 10.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[15/01/2562]
 11.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 [14/01/2562]
 12.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 [14/01/2562]
 13.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[13/01/2562]
 14.สพป.ยล.1 ดำเนินการสอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม [12/01/2562]
 15.สพป.ยล.1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563[12/01/2562]
 16.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลวันครู ประจำปี 2563 [11/01/2562]
 17.วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563[11/01/2562]
 18.ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 [10/01/2562]
 19.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านนิงบงพัฒนา[10/01/2562]
 20.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านเบญญา [10/01/2562]
 21.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 [09/01/2562]
 22.ประชุมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [09/01/2562]
 23.ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยล.1[09/01/2562]
 24.กิจกรรมสภากาแฟสร้างความสัมพันธ์ผู้นำ 4 เสาหลัก ประจำปีงบประมาณ 2563 [09/01/2562]
 25.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2563 [08/01/2562]
 26.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเปิด“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562”[08/01/2562]
 27.ผอ.สพป.ยล. ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 [08/01/2562]
 28.อบรมพัฒนาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [04/01/2562]
 29.ประชุมหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านคลองทราย[03/01/2562]
 30.ประชุมคณะทำงานจัดงานวันครู ประจำปี 2563 [03/01/2562]
 31.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดยะลา[03/01/2562]
 32.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[03/01/2562]
 33.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 [27/12/2562]
 34.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา [27/12/2562]
 35.อวยพรปีใหม่ 2563[25/12/2562]
 36.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง สพป.ยะลา เขต 1 [25/12/2562]
 37.กิจกรรมพบปะยามเช้าผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอรามัน [25/12/2562]
 38.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 [24/12/2562]
 39.ประชุมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [23/12/2562]
 40.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนใหม่ของโรงเรียนบ้านโฉลง[23/12/2562]
 41.ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สพป.ยะลา 1[23/12/2562]
 42.ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [20/12/2562]
 43.กิจกรรมพบปะยามเช้า [20/12/2562]
 44.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา [19/12/2562]
 45.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[19/12/2562]
 46.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านสะเอะ[19/12/2562]
 47.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2562 [18/12/2562]
 48.ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [17/12/2562]
 49.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปีการศึกษา 2563 [17/12/2562]
 50.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน ศูนย์เครือข่ายดงตาล [14/12/2562]


หน้าแรก