รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

โครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานโครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านทุ่งคา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท คือ การวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร และ การวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 30 / 67
 1451.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ [24/05/2562]
 1452.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ฝึกการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙[19/05/2562]
 1453.ศธจ.ใน จตช.ประชุมเร่งสร้างการรับรู้ข่าวสารทางการศึกษา[19/05/2562]
 1454.ประชุมคณะกรรมการสร้างการรับรู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา [19/05/2562]
 1455.รองผอ.สพป.ยล.๑ นิเทศ ติดตาม ร.ร.สามแยกบ้านเนียง[19/05/2562]
 1456.ผอ.สพป.ออกเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน[17/05/2562]
 1457.กิจกรรมพบปะยามเช้าจังหวัดยะลา[17/05/2562]
 1458.ประชุมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมจังหวัดยะลา[15/05/2562]
 1459.ประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนอันนูร[15/05/2562]
 1460.โครงการพัฒนาทักษะการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง พนักงานราชการสอนอิสลามศึกษา และลูกจ้างประจำสอนอิสลามศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ [15/05/2562]
 1461.สพป.ยะลา 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย [14/05/2562]
 1462.ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ ๖[11/05/2562]
 1463.พิธีปิดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ (จังหวัดยะลา)[09/05/2562]
 1464.ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ (จังหวัดยะลา) [08/05/2562]
 1465.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๐[05/05/2562]
 1466.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดยะลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) [05/05/2562]
 1467.ประชุมแสดงความคิดเห็นสภานักเรียนต่อการพัฒนาการศึกษา[03/05/2562]
 1468.ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ ๓[03/05/2562]
 1469.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา [02/05/2562]
 1470.ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ ๒[02/05/2562]
 1471.ประชุมรองผอ.สพป.ยล.๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย/ศูนย์[01/05/2562]
 1472.ประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดยะลา ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) [01/05/2562]
 1473.ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. [01/05/2562]
 1474.นักฟุตบอล Kota junior fc เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ[26/04/2562]
 1475.ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฯ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬา[26/04/2562]
 1476.พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ [26/04/2562]
 1477.ประชุมรับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย [25/04/2562]
 1478.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐[25/04/2562]
 1479.รมช.ศธ. ร่วมรับฟังพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี [21/04/2562]
 1480.ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ (จังหวัดปัตตานี) [20/04/2562]
 1481.โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำของนักเรียนขยายโอกาส [19/04/2562]
 1482.ประชุม กศจ.ยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐[19/04/2562]
 1483.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ 2560[19/04/2562]
 1484.กิจกรรมพบปะยามเช้า[12/04/2562]
 1485.พิธีฌาปนกิจศพ นายเสฐียร พรหมสะอาด [11/04/2562]
 1486.ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลโรงเรียน(ICU) [11/04/2562]
 1487.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกิจกรรมทางน้ำ[11/04/2562]
 1488.พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล[11/04/2562]
 1489.กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12[11/04/2562]
 1490.ประชุม อกศจ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐[11/04/2562]
 1491.ศธ. จัดงานชุมนุมลูกเสือ จชต. ครั้งที่ 12 พร้อมเชิญเพื่อนบ้านร่วมงาน สานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล [11/04/2562]
 1492.ประชุมรองผอ.สพป.ยล.๑ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา [10/04/2562]
 1493.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมงานศพ นายเสฐียร พรหมสะอาด [07/04/2562]
 1494.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรี[06/04/2562]
 1495.เบิกฟ้ารามันห์ ครั้งที่ ๘ [04/04/2562]
 1496.ประชุมประชามติรับฟังความคิดเห็นการควบรวมโรงเรียนบ้านคลองทราย[04/04/2562]
 1497.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET จังหวัดชายแดนภาคใต้ [04/04/2562]
 1498.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ [03/04/2562]
 1499.ร่วมประชุมประชามติรับฟังความคิดเห็นการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก [03/04/2562]
 1500.กีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐[03/04/2562]


หน้าแรก