รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

โครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานโครงการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อน้อง ของโรงเรียนบ้านทุ่งคา ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านทุ่งคา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท คือ การวิ่ง Fun Run 5 กิโลเมตร และ การวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 หน้า 51 / 67
 2501.ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานกีฬาครูและงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘[17/12/2562]
 2502.ผอ.สพป.ยะลา ๑ ร่วมเป็นเกียรติและชมนิทรรศการโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา[17/12/2562]
 2503.รับมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘[17/12/2562]
 2504.กิจกรรมพบปะยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการใน จ.ยะลา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ [17/12/2562]
 2505.ร่วมให้กำลังใจ ครู นร. ร.ร. บ้านบูเกะบือราแง ที่เข้ารับการประเมิน ร.ร.ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ[16/12/2562]
 2506.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘[16/12/2562]
 2507.ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗[15/12/2562]
 2508.ประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗[16/12/2562]
 2509.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗[13/12/2562]
 2510.พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ“สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล"[13/12/2562]
 2511.จ.ยะลา จัดบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” [09/12/2562]
 2512.ผอ.สพป.พร้อมบุคลากร ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จชต. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [08/12/2562]
 2513.รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา จชต.[08/12/2562]
 2514.ประชุมชี้แจงความเข้าใจในการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ[08/12/2562]
 2515.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘[08/12/2562]
 2516.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง[08/12/2562]
 2517.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา [08/12/2562]
 2518.เดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนถวายราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช[08/12/2562]
 2519.ขรก.ประชาชน ใน จ.ยะลา ร่วมถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคล ๕ ธันวามหาราช[05/12/2562]
 2520.พิธีถวายพระพรศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช[05/12/2562]
 2521.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘[03/12/2562]
 2522.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง และโรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ [01/12/2562]
 2523.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน [01/12/2562]
 2524.โรงเรียนขนาดเล็กจัดประชุมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น[28/11/2562]
 2525.ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขัน “กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์”[28/11/2562]
 2526.อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์[28/11/2562]
 2527.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง[26/11/2562]
 2528.ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก[26/11/2562]
 2529.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา รองผอ.สพป.ยล.๑ และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗[25/11/2562]
 2530.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗[25/11/2562]
 2531.ผอ.สพป. เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต. มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี” [24/11/2562]
 2532.ประชุมรับทราบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [24/11/2562]
 2533.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๗ [21/11/2562]
 2534.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธารน้ำผึ้ง[21/11/2562]
 2535.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ปี 2557[21/11/2562]
 2536.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ และ ร.ร.บ้านกือเม็ง [21/11/2562]
 2537.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจครูที่กำลังฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพป.ยะลา ๑ เกมส์” [20/11/2562]
 2538.ผู้บริหาร และบุคลากร สพป.ยะลา เขต ๑ ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ นางอิศรา ไชยฤทธิ์โชค ครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.[20/11/2562]
 2539.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านบุรินทร์ และ ร.ร.สามแยกบ้านเนียง[20/11/2562]
 2540.บุคลากร ยะลา เขต ๑ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร “๕ ธันวามหาราช”[20/11/2562]
 2541.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[19/11/2562]
 2542.รอง สพป.ยะลา เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นร.โรงเรียนอนุบาลยะลา[20/11/2562]
 2543.โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง เข้ารับคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ[18/11/2562]
 2544.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ จัดโครงการ "คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนใต้"[17/11/2562]
 2545.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗[15/11/2562]
 2546.“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”[14/11/2562]
 2547.รอง ผอ.สพป.ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน[14/11/2562]
 2548.ประชุมชี้แจงการจัดสรรโควต้า ศอ.บต.[13/11/2562]
 2549.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมิตรภาพและไตรสัมพันธ์[12/11/2562]
 2550.ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี[12/11/2562]


หน้าแรก