รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2562
    วันพุธที่  4 ธันวาคม  2562  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายสดุดี เปิดงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2562 โดย นายสุพงศ์ศักดิ์ อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการจัดป้ายนิเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี การเขียนคำขวัญ การแต่งกลอนวันพ่อ  การทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง การบริจาคทาน (ศอดากอฮ์)  และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 402.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 403.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 404.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 405.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 406.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 407.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 408.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 409.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 410.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 411.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 412.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 413.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 414.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 415.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 416.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 417.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 418.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 419.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 420.การนิเทศ[13/05/2562]
 421.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 422.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 423.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 424.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 425.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 426.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 427.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 428.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 429.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 430.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 431.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 432.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 433.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 434.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 435.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 436.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 437.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 438.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 439.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 440.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 441.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 442.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 443.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 444.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 445.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 446.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 447.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 448.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 449.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 450.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]


หน้าแรก