รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า... ต้อนรับปีใหม่
    วันที่ 20 ธันวาคม  2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า พ.ศ 2562 ต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้อวยพรปีใหม่ 2563  ให้บุคลากรทุกท่านสุขภาพแข็งแรง  ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป...


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 452.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 453.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 454.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 455.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 456.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 457.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 458.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 459.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 460.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 461.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 462.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 463.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 464.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 465.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 466.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 467.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]
 468.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 469.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 470.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 471.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 472.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 473.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 474.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 475.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 476.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 477.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 478.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 479.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 480.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 481.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 482.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 483.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 484.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 485.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 486.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 487.การนิเทศ[13/05/2562]
 488.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 489.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 490.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 491.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 492.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 493.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 494.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 495.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 496.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 497.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 498.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 499.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 500.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]


หน้าแรก