รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า... ต้อนรับปีใหม่
    วันที่ 20 ธันวาคม  2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า พ.ศ 2562 ต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้อวยพรปีใหม่ 2563  ให้บุคลากรทุกท่านสุขภาพแข็งแรง  ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป...


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 602.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 603.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 604.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 605.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 606.มอบรางวัล[22/07/2562]
 607.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 608.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 609.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 610.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 611.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 612.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 613.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 614.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 615.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 616.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 617.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 618.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 619.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 620.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 621.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 622.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 623.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 624.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 625.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 626.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 627.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 628.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]
 629.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 630.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 631.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 632.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 633.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 634.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 635.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 636.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 637.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 638.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 639.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 640.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 641.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 642.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 643.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 644.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 645.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 646.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 647.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]
 648.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 649.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 650.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]


หน้าแรก