รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า... ต้อนรับปีใหม่
    วันที่ 20 ธันวาคม  2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า พ.ศ 2562 ต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้อวยพรปีใหม่ 2563  ให้บุคลากรทุกท่านสุขภาพแข็งแรง  ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป...


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 14 / 16
 651.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 652.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 653.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 654.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 655.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 656.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 657.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 658.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 659.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 660.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 661.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 662.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 663.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 664.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 665.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 666.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 667.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 668.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 669.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 670.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 671.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 672.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 673.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 674.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 675.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 676.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 677.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 678.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 679.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 680.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 681.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 682.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 683.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 684.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 685.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 686.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 687.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 688.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 689.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 690.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 691.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 692.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 693.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 694.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 695.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 696.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 697.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]
 698.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2562]
 699.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2562]
 700.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2562]


หน้าแรก