รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563
    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยในปีนี้จะจัด 3 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยล.1  กิจกรรมที่สอง กิจกรรมการจัดงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และกิจกรรมที่สาม กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลงานวันครู ประจำปี 2563 วันที่ 18 มกราคม 2563
 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 หน้า 1 / 63
 1.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ คุรุมิตร กรงปินัง สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 [25/02/2562]
 2.ผอ.สพป.ยล.1 เปิดบ้านวิชาการ “เบิกฟ้าปุโรง ปีที่ 1” ประจำปี 2563 [25/02/2562]
 3.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 1/2563[24/02/2562]
 4.สพป.ยล.1 จัดกิจกรรม(Big Cleaning day)[24/02/2562]
 5.ประชุมเตรียมความการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9[20/02/2562]
 6.โครงการวางแผนเพื่อเพิ่มการศึกษาต่อสายอาชีพ [20/02/2562]
 7.กิจกรรมยามค่ำคืน (รอบกองไฟ) ของการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา 2562 [20/02/2562]
 8.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2563 [19/02/2562]
 9.ประเมินเชี่ยวชาญ นางเบญจณี โลหะปณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)[18/02/2562]
 10.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา 2562[17/02/2562]
 11.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) [17/02/2562]
 12.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสังสันทร์ ชมพูเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20[15/02/2562]
 13.การอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ[15/02/2562]
 14.โครงการค่ายกลางวัน “บัวสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลยะลา [15/02/2562]
 15.ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT[14/02/2562]
 16.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT[14/02/2562]
 17.พิธีเปิดงาน” วันราชภัฏ 63 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” [14/02/2562]
 18.ประชุมวางแผนเพื่อเพิ่มการศึกษาต่อสายอาชีพ [14/02/2562]
 19.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง[13/02/2562]
 20.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อูเป๊าะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [13/02/2562]
 21.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563 [13/02/2562]
 22.ประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ [12/02/2562]
 23.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 [12/02/2562]
 24.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[12/02/2562]
 25.พิธีเปิดกิจกรรรมยามค่ำคืน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพร่อน [12/02/2562]
 26.ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[11/02/2562]
 27.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูวอ[07/02/2562]
 28.อบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[07/02/2562]
 29.ผอ.สพป.ยล.1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อจวน ทองอุ่น[06/02/2562]
 30.ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/02/2562]
 31.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี ในการเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่[05/02/2562]
 32.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส[05/02/2562]
 33.ประชุมสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา [05/02/2562]
 34.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563 [05/02/2562]
 35.ประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยและเสียชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 [04/02/2562]
 36.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ในการประเมินขอให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [04/02/2562]
 37.ประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ [03/02/2562]
 38.ประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 [03/02/2562]
 39.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีพัฒนาราม [03/02/2562]
 40.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (คณะกรรมการชุดที่ 3)[03/02/2562]
 41.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[03/02/2562]
 42.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 [02/02/2562]
 43.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2562 [01/02/2562]
 44.โครงการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้านการศึกษาในจังหวัดยะลา [31/01/2562]
 45.ประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[29/01/2562]
 46.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2563 [29/01/2562]
 47.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[28/01/2562]
 48.สพป.ยล.1 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15”(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) [24/01/2562]
 49.ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563 [23/01/2562]
 50.ผอ.สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563[23/01/2562]


หน้าแรก