รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรมพบปะยามเช้าผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอรามัน
    วันที่ 25  ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ที่ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอรามัน จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 หน้า 1 / 62
 1.โครงการวางแผนเพื่อเพิ่มการศึกษาต่อสายอาชีพ [20/02/2562]
 2.กิจกรรมยามค่ำคืน (รอบกองไฟ) ของการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา 2562 [20/02/2562]
 3.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2563 [19/02/2562]
 4.ประเมินเชี่ยวชาญ นางเบญจณี โลหะปณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)[18/02/2562]
 5.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปีการศึกษา 2562[17/02/2562]
 6.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาตัน(ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) [17/02/2562]
 7.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสังสันทร์ ชมพูเทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20[15/02/2562]
 8.การอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ[15/02/2562]
 9.โครงการค่ายกลางวัน “บัวสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลยะลา [15/02/2562]
 10.ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT[14/02/2562]
 11.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT[14/02/2562]
 12.พิธีเปิดงาน” วันราชภัฏ 63 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” [14/02/2562]
 13.ประชุมวางแผนเพื่อเพิ่มการศึกษาต่อสายอาชีพ [14/02/2562]
 14.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง[13/02/2562]
 15.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อูเป๊าะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 [13/02/2562]
 16.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563 [13/02/2562]
 17.ประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ [12/02/2562]
 18.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 [12/02/2562]
 19.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[12/02/2562]
 20.พิธีเปิดกิจกรรรมยามค่ำคืน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านพร่อน [12/02/2562]
 21.ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[11/02/2562]
 22.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูวอ[07/02/2562]
 23.อบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การจัดทำโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[07/02/2562]
 24.ผอ.สพป.ยล.1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อจวน ทองอุ่น[06/02/2562]
 25.ประชุมบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/02/2562]
 26.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี ในการเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่[05/02/2562]
 27.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบึงน้ำใส[05/02/2562]
 28.ประชุมสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา [05/02/2562]
 29.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563 [05/02/2562]
 30.ประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยและเสียชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 [04/02/2562]
 31.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ในการประเมินขอให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [04/02/2562]
 32.ประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนใต้ [03/02/2562]
 33.ประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 [03/02/2562]
 34.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีพัฒนาราม [03/02/2562]
 35.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (คณะกรรมการชุดที่ 3)[03/02/2562]
 36.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[03/02/2562]
 37.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 [02/02/2562]
 38.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2562 [01/02/2562]
 39.โครงการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้านการศึกษาในจังหวัดยะลา [31/01/2562]
 40.ประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[29/01/2562]
 41.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2563 [29/01/2562]
 42.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562[28/01/2562]
 43.สพป.ยล.1 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15”(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) [24/01/2562]
 44.ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563 [23/01/2562]
 45.ผอ.สพป.ยล.1 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563[23/01/2562]
 46.ผอ.สพป.ยล.1 พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจ นายนฤพล โอชาอัมพวัน ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งคา[23/01/2562]
 47.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ [23/01/2562]
 48.สพป.ยล.1 จัดงานเดิน วิ่งการกุศล เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 “วิ่งหลักร้อย ใจหลักล้าน”[23/01/2562]
 49.สพป.ยล.1 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562 รอบที่ 2[23/01/2562]
 50.สพป.ยล.1 ดำเนินการจัดสอบ (I-NET) ปีการศึกษา 2562 [23/01/2562]


หน้าแรก