รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
    
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน มีความสุขสนุกสนาน จากประสบการณ์จริงที่ได้รับด้วยตนเองในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
 ????ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีฐานกิจกรรมดังนี้
▶️ฐานข้าวโพดอบเนย
▶️ฐานระบายสีกระเป๋า
▶️ฐานชมภาพยนตร์
????ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีฐานกิจกรรมดังนี้
▶️ฐานซูชิ
▶️ฐานระบายสีกระเป๋า
▶️ฐานชมภาพยนตร์
????ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีฐานกิจกรรมดังนี้
▶️ฐานซูชิ
▶️ฐานวุ้นแฟนซี
▶️ฐานชมภาพยนตร์


คณะครูปฐมวัย - ภาพ / นันท์นภัส- ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2562]
 502.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2562]
 503.สารทเดือนสิบ[24/09/2562]
 504.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2562]
 505.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2562]
 506.เวทีคนเก่ง[17/09/2562]
 507.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2562]
 508.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2562]
 509.มอบเกียรติบัตร[15/09/2562]
 510.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 511.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 512.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 513.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 514.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 515.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 516.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 517.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 518.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 519.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 520.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 521.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 522.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 523.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 524.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 525.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 526.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 527.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 528.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 529.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 530.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 531.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 532.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 533.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 534.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 535.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 536.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 537.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 538.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 539.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 540.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 541.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 542.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 543.มอบรางวัล[22/07/2562]
 544.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 545.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 546.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 547.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 548.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 549.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 550.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]


หน้าแรก