รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
    
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตนอกห้องเรียน มีความสุขสนุกสนาน จากประสบการณ์จริงที่ได้รับด้วยตนเองในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
 ????ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีฐานกิจกรรมดังนี้
▶️ฐานข้าวโพดอบเนย
▶️ฐานระบายสีกระเป๋า
▶️ฐานชมภาพยนตร์
????ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีฐานกิจกรรมดังนี้
▶️ฐานซูชิ
▶️ฐานระบายสีกระเป๋า
▶️ฐานชมภาพยนตร์
????ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีฐานกิจกรรมดังนี้
▶️ฐานซูชิ
▶️ฐานวุ้นแฟนซี
▶️ฐานชมภาพยนตร์


คณะครูปฐมวัย - ภาพ / นันท์นภัส- ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-12-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 252.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 253.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 254.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 255.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 256.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 257.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 258.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 259.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 260.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 261.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 262.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 263.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 264.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 265.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 266.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 267.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 268.แถลงข่าว[16/06/2562]
 269.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 270.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 271.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 272.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 273.รับครูใหม่[09/06/2562]
 274.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 275.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 276.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 277.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 278.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 279.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 280.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 281.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 282.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 283.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 284.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 285.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 286.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 287.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 288.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 289.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 290.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 291.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 292.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 293.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 294.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 295.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 296.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 297.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 298.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 299.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 300.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]


หน้าแรก