รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา
    วันที่ 10  มกราคม  2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ภายในงานมีการแสดงของแต่ละสายชั้น การเล่นเกม จับสลากของขวัญ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนของขวัญ รางวัล มากมายจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ สร้างความสุข สนุกสนานแก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลยะลาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2563]
 452.คุณภาพการศึกษา[28/07/2563]
 453.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2563]
 454.ขวัญกำลังใจ[20/07/2563]
 455.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2563]
 456.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 457.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2563]
 458.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2563]
 459.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2563]
 460.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2563]
 461.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2563]
 462.นิเทศติดตาม[24/06/2563]
 463.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2563]
 464.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2563]
 465.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2563]
 466.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2563]
 467.มอบเกียรติบัตร[10/06/2563]
 468.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2563]
 469.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2563]
 470.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2563]
 471.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2563]
 472.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2563]
 473.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2563]
 474.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2563]
 475.นำเสนอสื่อ[16/05/2563]
 476.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2563]
 477.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2563]
 478.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2563]
 479.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2563]
 480.การนิเทศ[13/05/2563]
 481.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2563]
 482.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2563]
 483.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2563]
 484.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2563]
 485.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2563]
 486.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2563]
 487.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2563]
 488.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2563]
 489.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2563]
 490.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2563]
 491.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2563]
 492.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2563]
 493.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2563]
 494.มอบของที่ระลึก[11/03/2563]
 495.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2563]
 496.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2563]
 497.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2563]
 498.มอบเกียรติบัตร[06/03/2563]
 499.ทำบุญตักบาตร[03/03/2563]
 500.มอบเกียรติบัตร[03/03/2563]


หน้าแรก