รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา
    วันที่ 10  มกราคม  2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ภายในงานมีการแสดงของแต่ละสายชั้น การเล่นเกม จับสลากของขวัญ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนของขวัญ รางวัล มากมายจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ สร้างความสุข สนุกสนานแก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลยะลาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2563]
 602.ขอแสดงความยินดี [17/07/2563]
 603.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2563]
 604.มอบเกียรติบัตร[10/07/2563]
 605.แห่เทียนพรรษา[09/07/2563]
 606.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 607.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2563]
 608.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2563]
 609.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2563]
 610.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2563]
 611.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2563]
 612.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2563]
 613.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2563]
 614.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2563]
 615.มอบเกียรติบัตร[26/06/2563]
 616.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2563]
 617.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2563]
 618.มอบเกียรติบัตร[25/06/2563]
 619.โครงการครู 5 นาที[25/06/2563]
 620.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2563]
 621.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2563]
 622.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2563]
 623.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2563]
 624.รับถ้วยรางวัล[20/06/2563]
 625.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2563]
 626.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2563]
 627.มอบเกียรติบัตร[19/06/2563]
 628.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2563]
 629.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2563]
 630.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2563]
 631.ศึกษาดูงาน[17/06/2563]
 632.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2563]
 633.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2563]
 634.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2563]
 635.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2563]
 636.อบรมอาสาจราจร[05/06/2563]
 637.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2563]
 638.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2563]
 639.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2563]
 640.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2563]
 641.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2563]
 642.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2563]
 643.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2563]
 644.ขอแสดงความยินดี[28/05/2563]
 645.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2563]
 646.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2563]
 647.ประเมินครู คศ.3[22/05/2563]
 648.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2563]
 649.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2563]
 650.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2563]


หน้าแรก