รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา
    วันที่ 10  มกราคม  2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ภายในงานมีการแสดงของแต่ละสายชั้น การเล่นเกม จับสลากของขวัญ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนของขวัญ รางวัล มากมายจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ สร้างความสุข สนุกสนานแก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลยะลาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 14 / 16
 651.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2563]
 652.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2563]
 653.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2563]
 654.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2563]
 655.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2563]
 656.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2563]
 657.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2563]
 658.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2563]
 659.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2563]
 660.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2563]
 661.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2563]
 662.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2563]
 663.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2563]
 664.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2563]
 665.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2563]
 666.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2563]
 667.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2563]
 668.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2563]
 669.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2563]
 670.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2563]
 671.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2563]
 672.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2563]
 673.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2563]
 674.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2563]
 675.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2563]
 676.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2563]
 677.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2563]
 678.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2563]
 679.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2563]
 680.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2563]
 681.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2563]
 682.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2563]
 683.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2563]
 684.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2563]
 685.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2563]
 686.นิเทศติดตาม[19/12/2563]
 687.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2563]
 688.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2563]
 689.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2563]
 690.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2563]
 691.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2563]
 692.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2563]
 693.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2563]
 694.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2563]
 695.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2563]
 696.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2563]
 697.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2563]
 698.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2563]
 699.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2563]
 700.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2563]


หน้าแรก