รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา
    วันที่ 10  มกราคม  2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ภายในงานมีการแสดงของแต่ละสายชั้น การเล่นเกม จับสลากของขวัญ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนของขวัญ รางวัล มากมายจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ สร้างความสุข สนุกสนานแก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลยะลาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 15 / 16
 701.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2563]
 702.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2563]
 703.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2563]
 704.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2563]
 705.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2563]
 706.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2563]
 707.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2563]
 708.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2563]
 709.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2563]
 710.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2563]
 711.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2563]
 712.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2563]
 713.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2563]
 714.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2563]
 715.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2563]
 716.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2563]
 717.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2563]
 718.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2563]
 719.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2563]
 720.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2563]
 721.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2563]
 722.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2563]
 723.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2563]
 724.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2563]
 725.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2563]
 726.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2563]
 727.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2563]
 728.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2563]
 729.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2563]
 730.อบรมยาเสพติด[06/09/2563]
 731.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2563]
 732.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2563]
 733.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2563]
 734.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2563]
 735.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2563]
 736.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2563]
 737.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2563]
 738.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2563]
 739.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2563]
 740.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2563]
 741.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2563]
 742.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2563]
 743.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2563]
 744.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2563]
 745.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2563]
 746.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2563]
 747.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2563]
 748.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2563]
 749.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2563]
 750.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2563]


หน้าแรก