รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา
    วันที่ 10  มกราคม  2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ภายในงานมีการแสดงของแต่ละสายชั้น การเล่นเกม จับสลากของขวัญ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนของขวัญ รางวัล มากมายจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ สร้างความสุข สนุกสนานแก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลยะลาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2563]
 302.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2563]
 303.มอบเกียรติบัตร[13/09/2563]
 304.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2563]
 305.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2563]
 306.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2563]
 307.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2563]
 308.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2563]
 309.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2563]
 310.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2563]
 311.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2563]
 312.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2563]
 313.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 314.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2563]
 315.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2563]
 316.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2563]
 317.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2563]
 318.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2563]
 319.ตรวจราชการ[13/07/2563]
 320.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2563]
 321.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2563]
 322.ทำบุญตักบาตร[24/06/2563]
 323.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2563]
 324.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2563]
 325.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2563]
 326.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2563]
 327.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2563]
 328.แถลงข่าว[16/06/2563]
 329.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2563]
 330.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2563]
 331.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2563]
 332.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2563]
 333.รับครูใหม่[09/06/2563]
 334.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 335.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 336.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 337.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2563]
 338.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 339.ประเมิน 5 ส.[07/06/2563]
 340.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2563]
 341.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2563]
 342.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2563]
 343.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2563]
 344.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2563]
 345.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2563]
 346.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2563]
 347.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2563]
 348.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2563]
 349.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2563]
 350.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2563]


หน้าแรก