รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
    วันที่ 11 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีเปิด โดยบรรยากาศภายในงามเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและกิจกรรมมากมาย อาทิ การเล่นเกม การแสดงต่างๆและมีของรางวัลที่พร้อมจะมอบให้แก่เด็กๆทุกคนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

ประทีป - ภาพ /กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2563]
 452.คุณภาพการศึกษา[28/07/2563]
 453.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2563]
 454.ขวัญกำลังใจ[20/07/2563]
 455.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2563]
 456.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 457.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2563]
 458.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2563]
 459.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2563]
 460.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2563]
 461.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2563]
 462.นิเทศติดตาม[24/06/2563]
 463.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2563]
 464.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2563]
 465.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2563]
 466.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2563]
 467.มอบเกียรติบัตร[10/06/2563]
 468.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2563]
 469.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2563]
 470.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2563]
 471.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2563]
 472.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2563]
 473.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2563]
 474.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2563]
 475.นำเสนอสื่อ[16/05/2563]
 476.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2563]
 477.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2563]
 478.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2563]
 479.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2563]
 480.การนิเทศ[13/05/2563]
 481.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2563]
 482.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2563]
 483.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2563]
 484.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2563]
 485.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2563]
 486.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2563]
 487.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2563]
 488.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2563]
 489.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2563]
 490.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2563]
 491.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2563]
 492.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2563]
 493.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2563]
 494.มอบของที่ระลึก[11/03/2563]
 495.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2563]
 496.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2563]
 497.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2563]
 498.มอบเกียรติบัตร[06/03/2563]
 499.ทำบุญตักบาตร[03/03/2563]
 500.มอบเกียรติบัตร[03/03/2563]


หน้าแรก