รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
    วันที่ 11 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีเปิด โดยบรรยากาศภายในงามเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและกิจกรรมมากมาย อาทิ การเล่นเกม การแสดงต่างๆและมีของรางวัลที่พร้อมจะมอบให้แก่เด็กๆทุกคนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

ประทีป - ภาพ /กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 14 / 16
 651.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2563]
 652.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2563]
 653.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2563]
 654.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2563]
 655.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2563]
 656.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2563]
 657.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2563]
 658.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2563]
 659.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2563]
 660.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2563]
 661.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2563]
 662.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2563]
 663.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2563]
 664.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2563]
 665.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2563]
 666.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2563]
 667.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2563]
 668.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2563]
 669.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2563]
 670.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2563]
 671.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2563]
 672.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2563]
 673.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2563]
 674.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2563]
 675.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2563]
 676.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2563]
 677.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2563]
 678.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2563]
 679.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2563]
 680.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2563]
 681.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2563]
 682.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2563]
 683.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2563]
 684.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2563]
 685.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2563]
 686.นิเทศติดตาม[19/12/2563]
 687.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2563]
 688.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2563]
 689.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2563]
 690.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2563]
 691.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2563]
 692.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2563]
 693.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2563]
 694.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2563]
 695.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2563]
 696.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2563]
 697.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2563]
 698.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2563]
 699.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2563]
 700.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2563]


หน้าแรก