รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ ได้รับคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ
    ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ ได้รับคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ"ธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สุพงศ์ศักดิ์ - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 4 / 16
 151.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2563]
 152.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2563]
 153.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2563]
 154.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2563]
 155.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2563]
 156.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2563]
 157.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2563]
 158.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2563]
 159.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2563]
 160.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2563]
 161.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2563]
 162.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2563]
 163.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2563]
 164.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2563]
 165.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2563]
 166.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2563]
 167.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2563]
 168.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2563]
 169.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2563]
 170. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2563]
 171.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2563]
 172.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2563]
 173.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2563]
 174.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2563]
 175.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2563]
 176.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2563]
 177.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2563]
 178.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2563]
 179.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2563]
 180.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2563]
 181.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2563]
 182.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2563]
 183.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2563]
 184.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2563]
 185.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2563]
 186.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2563]
 187.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2563]
 188.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2563]
 189.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2563]
 190.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2563]
 191.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2563]
 192.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2563]
 193.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2563]
 194.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2563]
 195.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2563]
 196.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2563]
 197.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2563]
 198.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2563]
 199.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2563]
 200.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2563]


หน้าแรก