รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โรงเรียนอนุบาลยะลาร่วมกิจกรรมงานเดิน วิ่งการกุศล เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 “วิ่งหลักร้อย ใจหลักล้าน”
    วันที่ 19 มกราคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดงานเดิน วิ่งการกุศล เนื่องในวันครู ประจำปี 2563  “วิ่งหลักร้อย ใจหลักล้าน” เพื่อระดม สนับสนุน กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยเส้นทางการวิ่งเริ่มออกสตาร์ทจากหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ใช้เส้นทางบนถนนสุขยางค์ ไปสู่สวนขวัญเมือง ไปกลับระยะทางรวม 5.5 กิโลเมตร
ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ได้รับทั้งความสุข สนุกสนาน สุขภาพที่แข็งแรง และได้ทำบุญเพื่อการกุศลอีกด้วย...

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 3 / 16
 101.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2563]
 102.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2563]
 103.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2563]
 104.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2563]
 105.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2563]
 106.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2563]
 107.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2563]
 108. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2563]
 109.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2563]
 110.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2563]
 111.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2563]
 112.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2563]
 113.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2563]
 114.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2563]
 115.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2563]
 116.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2563]
 117.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2563]
 118.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2563]
 119.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2563]
 120.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2563]
 121.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2563]
 122.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2563]
 123.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2563]
 124.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2563]
 125.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2563]
 126.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2563]
 127.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2563]
 128.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2563]
 129.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2563]
 130.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2563]
 131.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2563]
 132.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2563]
 133.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2563]
 134.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2563]
 135.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2563]
 136.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2563]
 137.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2563]
 138.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2563]
 139.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2563]
 140.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2563]
 141.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2563]
 142.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2563]
 143.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2563]
 144.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2563]
 145. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2563]
 146.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2563]
 147.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2563]
 148.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2563]
 149.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2563]
 150.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2563]


หน้าแรก