รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563
    
วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดพิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้าย สถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เพื่อ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรนิพินิต ผู้สถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย มีนักเรียนที่เข้าร่วมเดินสวนสนาม 335 คน โดยมีนางเนตรนภิส แก้วน้อย ตัวแทนนายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน  


ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 10 / 15
 451.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2563]
 452.ประชุมบุคลากร[05/02/2563]
 453.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2563]
 454.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2563]
 455.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2563]
 456.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2563]
 457.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2563]
 458.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2563]
 459.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2563]
 460.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2563]
 461.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2563]
 462.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2563]
 463.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2563]
 464.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2563]
 465.กิจกรรมวันครู[17/01/2563]
 466."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2563]
 467.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2563]
 468.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2563]
 469.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2563]
 470.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2563]
 471.เยี่ยมป่วย[19/12/2563]
 472.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2563]
 473.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2563]
 474.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2563]
 475.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2563]
 476.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2563]
 477.มอบเกียรติบัตร[03/12/2563]
 478.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2563]
 479.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2563]
 480.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2563]
 481.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2563]
 482.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2563]
 483.มอบเกียรติบัตร[28/11/2563]
 484.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2563]
 485.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2563]
 486.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2563]
 487.มอบเกียรติบัตร[27/11/2563]
 488.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2563]
 489.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2563]
 490.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2563]
 491.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2563]
 492.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2563]
 493.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2563]
 494.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2563]
 495.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2563]
 496.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2563]
 497.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2563]
 498.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2563]
 499.สารทเดือนสิบ[24/09/2563]
 500.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2563]


หน้าแรก