รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563
    
วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดพิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้าย สถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เพื่อ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรนิพินิต ผู้สถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย มีนักเรียนที่เข้าร่วมเดินสวนสนาม 335 คน โดยมีนางเนตรนภิส แก้วน้อย ตัวแทนนายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน  


ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2563]
 502.เวทีคนเก่ง[17/09/2563]
 503.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2563]
 504.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2563]
 505.มอบเกียรติบัตร[15/09/2563]
 506.มอบเกียรติบัตร[11/09/2563]
 507.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2563]
 508.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2563]
 509.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2563]
 510.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2563]
 511.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2563]
 512.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2563]
 513.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2563]
 514.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2563]
 515.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2563]
 516.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2563]
 517.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2563]
 518.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2563]
 519.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2563]
 520.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2563]
 521.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2563]
 522.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2563]
 523.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2563]
 524.มอบเกียรติบัตร[15/08/2563]
 525.มอบเกียรติบัตร[15/08/2563]
 526.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2563]
 527.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2563]
 528.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2563]
 529.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2563]
 530.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2563]
 531.มอบเกียรติบัตร[31/07/2563]
 532.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2563]
 533.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2563]
 534.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2563]
 535.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2563]
 536.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2563]
 537.เยี่ยมป่วย[22/07/2563]
 538.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2563]
 539.มอบรางวัล[22/07/2563]
 540.แสดงความยินดี[22/07/2563]
 541.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2563]
 542.ขอแสดงความยินดี [17/07/2563]
 543.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2563]
 544.มอบเกียรติบัตร[10/07/2563]
 545.แห่เทียนพรรษา[09/07/2563]
 546.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 547.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2563]
 548.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2563]
 549.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2563]
 550.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2563]


หน้าแรก