รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563
    
วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดพิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้าย สถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เพื่อ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรนิพินิต ผู้สถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย มีนักเรียนที่เข้าร่วมเดินสวนสนาม 335 คน โดยมีนางเนตรนภิส แก้วน้อย ตัวแทนนายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน  


ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 5 / 15
 201.มอบเกียรติบัตร[08/08/2563]
 202.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2563]
 203.ความรู้กับจราจร[08/08/2563]
 204.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 205.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2563]
 206.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2563]
 207.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2563]
 208.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2563]
 209.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2563]
 210.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2563]
 211.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2563]
 212.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2563]
 213.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2563]
 214.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2563]
 215.รับเกียรติบัตร[29/06/2563]
 216.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2563]
 217.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2563]
 218.ประเมินครู[13/06/2563]
 219.ขวัญกำลังใจ[07/06/2563]
 220.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2563]
 221.ประชุมครู[07/06/2563]
 222.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2563]
 223.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2563]
 224.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2563]
 225.ประชุมบุคลากร[23/05/2563]
 226.ขอแสดงความยินดี[19/05/2563]
 227.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2563]
 228.กิจกรรม 5 ส[18/05/2563]
 229.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2563]
 230.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2563]
 231.ค่ายกลางวัน[06/03/2563]
 232.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2563]
 233.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2563]
 234.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2563]
 235.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2563]
 236.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2563]
 237.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2563]
 238.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2563]
 239.พัฒนาบุคลากร[12/10/2563]
 240.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2563]
 241.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2563]
 242.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2563]
 243.มอบเกียรติบัตร[13/09/2563]
 244.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2563]
 245.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2563]
 246.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2563]
 247.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2563]
 248.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2563]
 249.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2563]
 250.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2563]


หน้าแรก