รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563
    
วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดพิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้าย สถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เพื่อ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรนิพินิต ผู้สถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย มีนักเรียนที่เข้าร่วมเดินสวนสนาม 335 คน โดยมีนางเนตรนภิส แก้วน้อย ตัวแทนนายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน  


ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2563]
 302.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2563]
 303.ทัศนศึกษา[26/02/2563]
 304.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2563]
 305.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2563]
 306.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2563]
 307.เสริมสร้างความรู้[09/02/2563]
 308.ประชุมประจำเดือน[09/02/2563]
 309.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2563]
 310.มอบเกียรติบัตร[09/02/2563]
 311.มอบเกียรติบัตร[01/02/2563]
 312.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2563]
 313.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2563]
 314.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2563]
 315.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2563]
 316.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2563]
 317.มอบทุน[20/01/2563]
 318.มอบเกียรติบัตร[20/01/2563]
 319.มอบเกียรติบัตร[20/01/2563]
 320.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2563]
 321.กิจกรรมวันครู[19/01/2563]
 322.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2563]
 323.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2563]
 324.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2563]
 325.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2563]
 326.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2563]
 327.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2563]
 328.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2563]
 329.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2563]
 330.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2563]
 331.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2563]
 332.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2563]
 333.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2563]
 334.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2563]
 335.5 ธันวามหาราช [08/12/2563]
 336.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2563]
 337.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2563]
 338.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2563]
 339.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2563]
 340.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2563]
 341.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2563]
 342.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2563]
 343.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2563]
 344.แสดงความยินดี[19/11/2563]
 345.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2563]
 346.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2563]
 347.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2563]
 348.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2563]
 349.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2563]
 350.ถวายพระพร[13/11/2563]


หน้าแรก