รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563
    
วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดพิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้าย สถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เพื่อ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรนิพินิต ผู้สถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย มีนักเรียนที่เข้าร่วมเดินสวนสนาม 335 คน โดยมีนางเนตรนภิส แก้วน้อย ตัวแทนนายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน  


ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2563]
 352.ขวัญกำลังใจ[13/11/2563]
 353.ถวายพระพร[12/11/2563]
 354.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2563]
 355.รับครูใหม่[10/11/2563]
 356.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2563]
 357.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2563]
 358.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 359.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 360.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2563]
 361.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2563]
 362.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2563]
 363.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2563]
 364.มอบเกียรติบัตร[07/10/2563]
 365.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2563]
 366.เกษียณอายุ[01/10/2563]
 367.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2563]
 368.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2563]
 369.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2563]
 370.มอบเกียรติบัตร[18/09/2563]
 371.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2563]
 372.ครุมุทิตา[08/09/2563]
 373.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2563]
 374.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2563]
 375.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2563]
 376.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2563]
 377.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2563]
 378.มอบเกียรติบัตร[26/08/2563]
 379.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2563]
 380.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2563]
 381.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2563]
 382.ขวัญกำลังใจ[20/08/2563]
 383.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2563]
 384.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2563]
 385.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2563]
 386.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2563]
 387.ขวัญกำลังใจ[10/08/2563]
 388.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2563]
 389.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2563]
 390.สภาพบเพื่อน[28/07/2563]
 391.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2563]
 392.คุณภาพการศึกษา[28/07/2563]
 393.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2563]
 394.ขวัญกำลังใจ[20/07/2563]
 395.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2563]
 396.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 397.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2563]
 398.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2563]
 399.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2563]
 400.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2563]


หน้าแรก