รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563
    
วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดพิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้าย สถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เพื่อ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรนิพินิต ผู้สถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย มีนักเรียนที่เข้าร่วมเดินสวนสนาม 335 คน โดยมีนางเนตรนภิส แก้วน้อย ตัวแทนนายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน  


ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2563]
 402.นิเทศติดตาม[24/06/2563]
 403.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2563]
 404.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2563]
 405.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2563]
 406.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2563]
 407.มอบเกียรติบัตร[10/06/2563]
 408.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2563]
 409.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2563]
 410.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2563]
 411.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2563]
 412.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2563]
 413.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2563]
 414.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2563]
 415.นำเสนอสื่อ[16/05/2563]
 416.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2563]
 417.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2563]
 418.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2563]
 419.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2563]
 420.การนิเทศ[13/05/2563]
 421.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2563]
 422.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2563]
 423.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2563]
 424.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2563]
 425.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2563]
 426.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2563]
 427.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2563]
 428.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2563]
 429.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2563]
 430.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2563]
 431.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2563]
 432.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2563]
 433.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2563]
 434.มอบของที่ระลึก[11/03/2563]
 435.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2563]
 436.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2563]
 437.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2563]
 438.มอบเกียรติบัตร[06/03/2563]
 439.ทำบุญตักบาตร[03/03/2563]
 440.มอบเกียรติบัตร[03/03/2563]
 441.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2563]
 442.มอบเกียรติบัตร[27/02/2563]
 443.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2563]
 444.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2563]
 445.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2563]
 446.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2563]
 447.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2563]
 448.ขอแสดงความยินดี[17/02/2563]
 449.ธารน้ำใจ[10/02/2563]
 450.ขอแสดงความยินดี[09/02/2563]


หน้าแรก