รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ศึกษาแหล่งเรียนรู้..สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    วันที่  31  มกราคม  2563  คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดสงขลา  โดยมี  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  มาให้กำลังใจและส่งนักเรียนเดินทางในครั้งนี้  ในการนี้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและได้ความรู้จากการไปแหล่งเรียนรู้  สวนสัตว์สงขลาและแหลมสมิหลา และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  ทำให้นักเรียนได้ความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้นประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-02-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 3 / 15
 101.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2563]
 102.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2563]
 103.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2563]
 104.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2563]
 105.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2563]
 106.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2563]
 107.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2563]
 108.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2563]
 109.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2563]
 110.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2563]
 111.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2563]
 112.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2563]
 113.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2563]
 114.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2563]
 115.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2563]
 116.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2563]
 117.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2563]
 118. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2563]
 119.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2563]
 120.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2563]
 121.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2563]
 122.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2563]
 123.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2563]
 124.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2563]
 125.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2563]
 126.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2563]
 127.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2563]
 128.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2563]
 129.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2563]
 130.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2563]
 131.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2563]
 132.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2563]
 133.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2563]
 134.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2563]
 135.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2563]
 136.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2563]
 137.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2563]
 138.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2563]
 139.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2563]
 140.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2563]
 141.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2563]
 142.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2563]
 143.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2563]
 144.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2563]
 145.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2563]
 146.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2563]
 147.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2563]
 148.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2563]
 149.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2563]
 150.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2563]


หน้าแรก