รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

รางวัลชมเชย การวาดภาพ “พลังแห่งรัก”ของเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
    อแสดงความยินดี กับ ด.ญ.กานต์ธิดา จันทร์คีรี และ ด.ช.อันดาลีฟร์ แวหะยี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพ"พลังแห่งรัก" โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่เด็กๆและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นิภากร - ภาพ / ประทีป - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2563]
 302.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2563]
 303.มอบเกียรติบัตร[13/09/2563]
 304.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2563]
 305.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2563]
 306.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2563]
 307.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2563]
 308.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2563]
 309.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2563]
 310.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2563]
 311.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2563]
 312.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2563]
 313.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 314.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2563]
 315.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2563]
 316.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2563]
 317.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2563]
 318.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2563]
 319.ตรวจราชการ[13/07/2563]
 320.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2563]
 321.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2563]
 322.ทำบุญตักบาตร[24/06/2563]
 323.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2563]
 324.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2563]
 325.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2563]
 326.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2563]
 327.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2563]
 328.แถลงข่าว[16/06/2563]
 329.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2563]
 330.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2563]
 331.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2563]
 332.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2563]
 333.รับครูใหม่[09/06/2563]
 334.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 335.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 336.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 337.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2563]
 338.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 339.ประเมิน 5 ส.[07/06/2563]
 340.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2563]
 341.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2563]
 342.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2563]
 343.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2563]
 344.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2563]
 345.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2563]
 346.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2563]
 347.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2563]
 348.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2563]
 349.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2563]
 350.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2563]


หน้าแรก