รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การประเมินภายนอกในสถานการณ์จำลอง (Mock Assessment)
    25  กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนอนุบาลยะลาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1  โดยมีนายบุญส่ง  แววทองคำ  เป็นประธานกรรมการพร้อมคณะ  ได้มาประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสถานการณ์จำลอง (Mock Assessment)  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่  จาก สมศ.  ในการนี้  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ให้การต้อนรับและรับฟังข้อสรุปในประเด็นต่างๆ  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ประทีป - ภาพ  / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-03-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 15 / 16
 701.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2563]
 702.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2563]
 703.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2563]
 704.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2563]
 705.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2563]
 706.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2563]
 707.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2563]
 708.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2563]
 709.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2563]
 710.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2563]
 711.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2563]
 712.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2563]
 713.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2563]
 714.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2563]
 715.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2563]
 716.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2563]
 717.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2563]
 718.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2563]
 719.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2563]
 720.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2563]
 721.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2563]
 722.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2563]
 723.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2563]
 724.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2563]
 725.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2563]
 726.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2563]
 727.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2563]
 728.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2563]
 729.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2563]
 730.อบรมยาเสพติด[06/09/2563]
 731.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2563]
 732.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2563]
 733.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2563]
 734.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2563]
 735.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2563]
 736.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2563]
 737.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2563]
 738.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2563]
 739.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2563]
 740.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2563]
 741.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2563]
 742.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2563]
 743.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2563]
 744.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2563]
 745.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2563]
 746.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2563]
 747.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2563]
 748.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2563]
 749.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2563]
 750.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2563]


หน้าแรก