รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การประเมินภายนอกในสถานการณ์จำลอง (Mock Assessment)
    25  กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนอนุบาลยะลาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1  โดยมีนายบุญส่ง  แววทองคำ  เป็นประธานกรรมการพร้อมคณะ  ได้มาประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสถานการณ์จำลอง (Mock Assessment)  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่  จาก สมศ.  ในการนี้  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ให้การต้อนรับและรับฟังข้อสรุปในประเด็นต่างๆ  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ประทีป - ภาพ  / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-03-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 8 / 16
 351.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2563]
 352.บัณฑิตน้อย[08/03/2563]
 353.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2563]
 354.มอบเกียรติบัตร[04/03/2563]
 355.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2563]
 356.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2563]
 357.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2563]
 358.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2563]
 359.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2563]
 360.ยินดีต้อนรับ[26/02/2563]
 361.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2563]
 362.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2563]
 363.ทัศนศึกษา[26/02/2563]
 364.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2563]
 365.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2563]
 366.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2563]
 367.เสริมสร้างความรู้[09/02/2563]
 368.ประชุมประจำเดือน[09/02/2563]
 369.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2563]
 370.มอบเกียรติบัตร[09/02/2563]
 371.มอบเกียรติบัตร[01/02/2563]
 372.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2563]
 373.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2563]
 374.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2563]
 375.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2563]
 376.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2563]
 377.มอบทุน[20/01/2563]
 378.มอบเกียรติบัตร[20/01/2563]
 379.มอบเกียรติบัตร[20/01/2563]
 380.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2563]
 381.กิจกรรมวันครู[19/01/2563]
 382.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2563]
 383.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2563]
 384.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2563]
 385.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2563]
 386.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2563]
 387.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2563]
 388.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2563]
 389.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2563]
 390.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2563]
 391.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2563]
 392.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2563]
 393.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2563]
 394.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2563]
 395.5 ธันวามหาราช [08/12/2563]
 396.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2563]
 397.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2563]
 398.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2563]
 399.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2563]
 400.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2563]


หน้าแรก