รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ค่ายหรรษา พัฒนาภาษาจีน ปีการศึกษา 2562
    วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในการเปิด “ค่ายหรรษา พัฒนาภาษาจีน” ตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานพินอิง  ฐานพู่กันจีน และ ฐานถักเชือก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 217 คน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีนในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนภาษาจีน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้เป็นอย่างดี


ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-03-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2563]
 602.ขอแสดงความยินดี [17/07/2563]
 603.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2563]
 604.มอบเกียรติบัตร[10/07/2563]
 605.แห่เทียนพรรษา[09/07/2563]
 606.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 607.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2563]
 608.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2563]
 609.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2563]
 610.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2563]
 611.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2563]
 612.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2563]
 613.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2563]
 614.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2563]
 615.มอบเกียรติบัตร[26/06/2563]
 616.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2563]
 617.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2563]
 618.มอบเกียรติบัตร[25/06/2563]
 619.โครงการครู 5 นาที[25/06/2563]
 620.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2563]
 621.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2563]
 622.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2563]
 623.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2563]
 624.รับถ้วยรางวัล[20/06/2563]
 625.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2563]
 626.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2563]
 627.มอบเกียรติบัตร[19/06/2563]
 628.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2563]
 629.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2563]
 630.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2563]
 631.ศึกษาดูงาน[17/06/2563]
 632.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2563]
 633.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2563]
 634.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2563]
 635.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2563]
 636.อบรมอาสาจราจร[05/06/2563]
 637.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2563]
 638.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2563]
 639.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2563]
 640.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2563]
 641.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2563]
 642.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2563]
 643.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2563]
 644.ขอแสดงความยินดี[28/05/2563]
 645.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2563]
 646.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2563]
 647.ประเมินครู คศ.3[22/05/2563]
 648.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2563]
 649.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2563]
 650.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2563]


หน้าแรก