รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการพุทธบุตร พุทธธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนได้ทำโครงการพุทธบุตร พุทธธรรม ในวันที่  20 สิงหาคม  2563   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน  บ้าน ชุมชนและองค์กรทางศาสนา  มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 - 6 จำนวน  655 คน

ประทีป - ภาพ / นิภากร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 6 / 16
 251.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2563]
 252.เกษียณอายุ[15/09/2563]
 253.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2563]
 254.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2563]
 255.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2563]
 256.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2563]
 257.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2563]
 258.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2563]
 259.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2563]
 260.มอบเกียรติบัตร[08/08/2563]
 261.มอบเกียรติบัตร[08/08/2563]
 262.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2563]
 263.ความรู้กับจราจร[08/08/2563]
 264.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 265.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2563]
 266.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2563]
 267.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2563]
 268.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2563]
 269.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2563]
 270.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2563]
 271.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2563]
 272.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2563]
 273.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2563]
 274.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2563]
 275.รับเกียรติบัตร[29/06/2563]
 276.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2563]
 277.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2563]
 278.ประเมินครู[13/06/2563]
 279.ขวัญกำลังใจ[07/06/2563]
 280.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2563]
 281.ประชุมครู[07/06/2563]
 282.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2563]
 283.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2563]
 284.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2563]
 285.ประชุมบุคลากร[23/05/2563]
 286.ขอแสดงความยินดี[19/05/2563]
 287.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2563]
 288.กิจกรรม 5 ส[18/05/2563]
 289.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2563]
 290.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2563]
 291.ค่ายกลางวัน[06/03/2563]
 292.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2563]
 293.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2563]
 294.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2563]
 295.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2563]
 296.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2563]
 297.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2563]
 298.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2563]
 299.พัฒนาบุคลากร[12/10/2563]
 300.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2563]


หน้าแรก