รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

โครงการพุทธบุตร พุทธธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนได้ทำโครงการพุทธบุตร พุทธธรรม ในวันที่  20 สิงหาคม  2563   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน  บ้าน ชุมชนและองค์กรทางศาสนา  มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 - 6 จำนวน  655 คน

ประทีป - ภาพ / นิภากร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-08-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 9 / 16
 401.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2563]
 402.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2563]
 403.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2563]
 404.แสดงความยินดี[19/11/2563]
 405.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2563]
 406.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2563]
 407.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2563]
 408.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2563]
 409.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2563]
 410.ถวายพระพร[13/11/2563]
 411.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2563]
 412.ขวัญกำลังใจ[13/11/2563]
 413.ถวายพระพร[12/11/2563]
 414.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2563]
 415.รับครูใหม่[10/11/2563]
 416.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2563]
 417.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2563]
 418.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 419.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 420.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2563]
 421.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2563]
 422.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2563]
 423.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2563]
 424.มอบเกียรติบัตร[07/10/2563]
 425.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2563]
 426.เกษียณอายุ[01/10/2563]
 427.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2563]
 428.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2563]
 429.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2563]
 430.มอบเกียรติบัตร[18/09/2563]
 431.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2563]
 432.ครุมุทิตา[08/09/2563]
 433.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2563]
 434.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2563]
 435.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2563]
 436.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2563]
 437.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2563]
 438.มอบเกียรติบัตร[26/08/2563]
 439.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2563]
 440.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2563]
 441.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2563]
 442.ขวัญกำลังใจ[20/08/2563]
 443.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2563]
 444.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2563]
 445.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2563]
 446.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2563]
 447.ขวัญกำลังใจ[10/08/2563]
 448.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2563]
 449.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2563]
 450.สภาพบเพื่อน[28/07/2563]


หน้าแรก