รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรม “มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์ บูชาครู” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา
    วันที่ 28 กันยายน  2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา แสดง มุทิตาจิต ให้กับครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน  คือ ครูปราณี เลิศพงศ์พิรุห์  ครูบุญมา หนูยิ้ม และครูกุหลาบ พรหมศรี  กิจกรรม “มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์ บูชาครู” นี้เป็นการแสดงความกตัญญูของศิษย์ต่อครูที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี ในการนี้นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความประทับใจ...

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2563]
 452.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2563]
 453.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2563]
 454.ขวัญกำลังใจ[10/08/2563]
 455.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2563]
 456.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2563]
 457.สภาพบเพื่อน[28/07/2563]
 458.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2563]
 459.คุณภาพการศึกษา[28/07/2563]
 460.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2563]
 461.ขวัญกำลังใจ[20/07/2563]
 462.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2563]
 463.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 464.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2563]
 465.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2563]
 466.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2563]
 467.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2563]
 468.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2563]
 469.นิเทศติดตาม[24/06/2563]
 470.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2563]
 471.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2563]
 472.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2563]
 473.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2563]
 474.มอบเกียรติบัตร[10/06/2563]
 475.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2563]
 476.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2563]
 477.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2563]
 478.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2563]
 479.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2563]
 480.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2563]
 481.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2563]
 482.นำเสนอสื่อ[16/05/2563]
 483.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2563]
 484.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2563]
 485.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2563]
 486.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2563]
 487.การนิเทศ[13/05/2563]
 488.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2563]
 489.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2563]
 490.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2563]
 491.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2563]
 492.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2563]
 493.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2563]
 494.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2563]
 495.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2563]
 496.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2563]
 497.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2563]
 498.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2563]
 499.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2563]
 500.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2563]


หน้าแรก